OPŠTA BOLNICA „ĐORĐE JOANOVIĆ” U KONKURENCIJI ZA DOBIJANjE ANGIO SALE

U narednih šest meseci bolnice i lokalne samouprave treba da učine sve kako bi se obezbedili adekvatni prostori za smeštaj specifične opreme
Opšta bolnica „Đorđe Joanović” jedan je od tri kandidata za dve nove angio sale, odnosno sale za kateterizaciju, za koje će rebalansom pokrajinskog budžeta biti obezbeđen novac. U konkurenciji su još Sombor i Subotica. Koje će dve bolnice dobiti angio sale zavisiće od menadžmenta bolnica i od lokalnih samouprava. Kako je naveo pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković, u narednih šest meseci bolnice i lokalne samouprave treba da učine sve kako bi se obezbedili adekvatni prostori za smeštaj specifične opreme.
Između Instituta za kardio-vaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici i pomenute tri regionalne bolnice 29. jula potpisan je ugovor, na osnovu kojeg će se u narednih šest meseci lekarski timovi iz ovih ustanova obučavati za rad u angio salama. Radiološki tehničar Branislav Nepergaća, instrumentarka Slađana Knežević i dr Igor Kitaresku deo su tima zrenjaninske Bolnice koji je već na obuci.
Direktorka zrenjaninske Opšte bolnice dr Gordana Kozlovački smatra da je olakšavajuća okolnost za bolnicu kojom rukovodi činjenica da već postoji prostor za salu za kateterizaciju pri Odeljenju radiologije, sa potrebnim atestima za tu namenu. Ona je dodala da se, prema projektu, očekuje uključivanje lokalnih samouprava sa izvesnom sumom ukoliko to bude potrebno, ali tek nakon zauzimanja stava osnivača.
– Dokaz da Opšta bolnica angio salu vidi kao aposlutni prioritet postoji u Strateškom planu ustanove, kako za period od 2010. do 2015. godine, tako i za period od 2016. do 2020. godine – objasnila je direktorka.
Značaj uvođenja invazivne hemodinamske obrade u srednjobanatskom okrugu je ogroman, prvenstveno zbog velike učestalosti oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti. Sala za kateterizaciju srca u Opštoj bolnici pružala bi dijagnostičke i terapijske usluge za preko 180 hiljada stanovnika u okrugu, a opcionalno i za severnobanatski okrug. Po sadašnjim dostupnim informacijama za naš region, oko hiljadu pacijenata godišnje zahteva jednu ili više procedura dijagnostike i lečenja koje su vezane za salu za kateterizaciju.
ŠTA SE RADI U SALI ZA KATETERIZACIJU
U sali za kateterizaciju srca sprovode se dijagnostičke procedure koronarografije, ventrikulografije, aortografije, graftografije, kao i terapijske procedure primarne i elektivne perkutane koronarne intervencije: balon dilatacije koronarnih arterija i plasiranje stentova.
– Ove procedure su neizostavne u savremenoj dijagnostici i lečenju kardioloških bolesnika – kaže dr Zoltan Lazar, šef Koronarne jedinice u Opštoj bolnici.
SUZANA KOKAVSKI