OTKLONjEN PROBLEM SA IZLIVANjEM VODA U BEGEJSKOM REDU I U ULICI JOVANA POPOVIĆA

Ljudski nemar uzrok zagušenja u kanalizaciji
Nadležne službe koje rade na održavanju kanalizacione mreže ove nedelje rešile su problem sa izlivanjem voda iz kanalizacione mreže, koji se javljao u prethodnom periodu tokom padavina, u delu ulica Begejski red i Jovana Popovića.

S.V.
Opširnije u štampanom izdanju