SEČANj I „SRBIJAGAS” DOGOVORILI PLAĆANjE GASA POTROŠENOG ZA GREJANJE ŠKOLA

Dug narastao do 58,8 miliona

Na ime gasa potrošenog do kraja 2016. godine, a za grejanje škola na svojoj teritoriji, Opština Sečanj Javnom preduzeću „Srbijagas” duguje 58,78 miliona dinara ili deseti deo godišnjeg budžeta. Veći deo pomenutog iznosa čini glavnicu duga (33,56 miliona dinara), a ostatak (25,22 miliona) jesu kamate na kašnjenje u izmirivanju obaveza.

Z. D.
Opširnije u štampanom izdanju