OBNOVLjEN HRAM USPENjA PRESVETE BOGORODICE U ZRENjANINU

Zaštićen ikonostas
Poslovi na rekonstrukciji pravoslavnog hrama u Svetosavskoj ulici nedavno su privedeni kraju. Investitori ovih opsežnih konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama i slikanoj dekoraciji bili su Srpska pravoslavna crkvena opština i Grad Zrenjanin.
– Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim slikama i zidnoj dekoraciji započeti su novembra 2015, a završeni novembra 2016. godine – kaže Vesna Majstorović, istoričar umetnosti–konzervator.

19-1a-uspenska crkva

19-1b-obnovljena unutrasnjost
B. Jajić

Opširnije u štampanom izdanju