PACIJENATI DOLAZI SVAKODNEVNO NA TERAPIJE U BANJU „RUSANDA”

Planira se otvaranje inhalacionog centra

Specijalna bolnica za rehabilaticiju „Rusanda” Melenci zaposlila je lane, prvi put posle 17 godina, nove lekare, medicinske sestre, terapeute i drugo medicinsko osoblje, navodi za naš list dr Marija Garić, pomoćnica direktora ove ustanove. Novi zaposleni došli su u Specijalnu bolnicu pošto je prošle godine usvojen novi Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji rada, a pomoćnica direktora najavila je još neke promene u ovoj ustanovi.
– Primili smo na neodređeno, posle 17 godina, tri lekara opšte medicine, diplomiranog logopeda, pet viših fizioterapeuta i sedam medicinskih sestara. Mladim lekarima smo obezbedili i specijalizacije koje će početi 2018/2019. godine. Pored lekara, zaposlili smo i 22 medicinskih radnika na određeno vreme. Sada je medicinski deo bolje organizovan – lekari vode do 15, a sestra je zadužena za 10 do 12 pacijenata – kaže dr Garić, napominjući da je svo troje novozaposlenih lekara došlo iz drugih gradova, budući da se na konkurs nije javio nijedan kandidat iz Zrenjanina.
Banja „Rusanda” se uglavnom finansira iz svojih prihoda, uz pomoć lokalne samouprave.

M. Maričić
Opširnije u štampanom izdanju