PALATA PRAVDE: Održana javna rasprava o prednacrtu Građanskog zakonika

Javna rasprava o prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije održana je danas u palati pravde u Zrenjaninu, čiji je organizator Osnovni sud u Zrenjaninu. Izlaganje na temu deliktne odgovornosti u smislu važećih zakonskih odredbi iznele su sudijske pomoćnice Vladislava Stefanović, portparolka Osnovnog suda i Tatjana Pavlović, sekretarka u Osnovnom sudu u Zrenjaninu. Profesor Miodrag Orlić, član Radne grupe za izradu prednacrta Građanskog zakonika govorio je o tome kako su deliktne odgovornosti zamišljene prednacrtom, nakon čega je usledila rasprava.

rsz__mg_4261

– Prednacrt piše Komisija, koja ima 12 članova, i kojoj je naloženo da pripremi rad kao stručni projekat. Kad se rad završi, a javna rasprava traje cele godine, naš zadatak će biti da ga predamo Vladi, koja bi trebalo da napravi nacrt ako smatra da je to dobro i potrebno, posle čega ide u Skupštinu. Ja sam opisao povoljan ishod ovoga rada, reč je o politički neutralnom pitanju, tako da je moguće da će doživeti uspeh – izjavio je prof. Miodrag Orlić i zahvalio se na pozivu Zlatoja Ankića, predsednika Osnovnog suda u Zrenjaninu.

Članovi radnog predsedništva su Zlatoje Ankić, predsednik Osnovnog suda u Zrenjaninu, Biljana Martinović, predsednica Višeg suda u Zrenjaninu i sudija Jelica Bojanić Kerkez, zamenica predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu. Raspravi su prisustvovali Radomir Radojčić, predsednik Privrednog suda u Zrenjaninu, Mirjana Istrat, predsednica Prekršajnog suda u Zrenjaninu, sudije, sudijski pomoćnici, advokati, pripravnici…

I.I.

Foto: J. Drndak Njegović

Opširnije u štampanom izdanju

rsz__mg_4283