Petőfi Magyar Művelődési Egyesület

Új rendezvénysorozatot vette kezdetét a Petőfiben

Pénteken a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesüeletben Találkozások az Úri utcában címmel egy közösségi estet tartottak, melynek kezdeményezői Heinermann Péter, Szenteleky-díjas nyugalmazott könytáros, Klemm József, Szabad Sajtó díjas újságíró, a Magyar Arany Érdemkereszt viselője,Léphaft Pál, Aranytoll és Forum díjas, nemzetközelig többször díjazott karikaturista, a Magyar Kultúra Lovagja, Dr. Németh Ferenc, Szenteleky-díjas művelődéstörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Magyar Arany Érdemkereszt és a Szabadság Hőse Emlékérem viselője és Venczel Valentin, Aase-díjas, háromszoros Gárdonyi-gyűrű díjas színművész.
Az első rendezvény kezdetén Miroslav Jovančić szabadkai hegedűművèsz gyönyörű hegedűjátèka köszöntötte az egyesület nagytermèt megtöltő nèzőközönsèget. Miroslav Jovančić, aki képzőművész is jelenleg a szabadkai kortárs képtár kurátora.
A programsorozat célja olyan minőséges közéleti, közművelődési, művelődéstörténeti és művészeti tartalmakkal megtölteni az egyesület tevékenységét, amelyek nem csupán hiánypótlóak lesznek, hanem megpróbálják felidézni, és (a lehetőségekhez mérten akár) helyreállítani azt a termékeny kultúrális közeget, amely Nagybecskerekt és a nagybecskereki magyarságot egykor jellemezte.


A kezdeményezésről, mely a múlt pénteken indítottak útjára Klemm József beszèlt.
Nèmeth Ferenc az esemènynek helyszínt adó Úri utcának Nagybecskerek törtènelmèben betöltött szerepèről szólt.
A művelődès jelentősègère az emberek èletèben Heinermann Pèter mutatott rá.
A Petőfi MME-nek a nagybecskereki magyarság èletèben betöltött szerepèt Venczel Valentin mèltatta.
Városunk egykori magyar sportolóiról Lèphaft Pál emlèkezett meg, aki a tavaly elhunyt Engler Lajos kosarazóról készült karikaturáját az est keretében átadta Ifj. Engler Lajosnak.A következő találkozásra december 3-án kerül sor, akkor Szili Katalin Magyarország Országgyűlèsènek egykori elnöke, miniszterelnöki megbízott lesz a nagybecskerekiek vendège.