PODRŠKA „SUNCOKRETIMA” : Podigni glavu, koračaj pravo

Projekat Saveza za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, koji podržava Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ,,Podigni glavu koračaj pravo“, ostvaruje se ove godine u nekoliko Udruženja. Vode ga Milka Budakov pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Slavka Popić, doskorašnja predsednica Saveza. U projekat je uključeno Udruženje Suncokret” iz Zrenjanina.

Projektom se udruženja osnažuju, pruža se podrška u pokretanju novih usluga kao što su to dnevni centri, usluge ličnog pratioca deteta, stanovanje uz podršku kao i savetodavne i pravne usluge i pomoć – rekla nam je predsednica Udružnja Ružica Tomić.

Uz roditelje, na radionici su prisustvovali i članovi Crvenog krsta i volonteri,,Suncokretakoji su dosta novog naučili vezano za decu i mlade sa invaliditetom. Članovi Udruženja ,,Suncokret“ pokazali su interesovanje za pravo na tuđu negu i pomoć, isticanje porodične penzije i druge pravne nedoumice i začkoljice u našem pravnom sistemu a vezano za decu i mlade sa invaliditetom.

M.B.