PODRUŽNICA LEKARA ZRENJANIN: Stručni kurs o melanomu

Podružnica lekara Zrenjanin organizuje kurs koji je akreditovalo Srpsko lekarsko društvo – Intersekcijski odbor za melanome, pod nazivom „Melanom: interdisciplinarni pristup lečenju“, u subotu, 29. oktobra, u 10 časova u Hotelu „Vojvodina“. Moderator je prof. dr Zlata Janjić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije. Domaćin je dr Predrag Matejin, specijalista plastične hirurgije.
B.J.