POKRAJINA PODSTIČE ZAPOŠLJAVANJE: Novo zapošljavanje, sopstveni biznis i javni radovi

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, raspisao je javne pozive – konkurse, po programu aktivne politike zapošljavanja predviđenih akcionim planom zapošljavanja za 2021. godinu. Raspisana su tri javna poziva: za dodelu subvencija  za samozapošljavanje, poslodavcima za novo zapošljavanje  i za sprovođenje  javnih radova na teritoriji AP Vojvodine.  Javni pozivi  oročeni su do 20. maja.

Po programu za samozapošljavanje, onima koji se odluče za pokretanje  biznisa za novoregistrovane delatnosti, odobrava se subvencija u iznosu od 250.000 dinara,  odnosno 270.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom. Pravo da podnese zahtev za dodelu subvencije ostvaruje lice pod uslovom da je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i da je završilo obuku za preduzetnike-početnike. Kandidat koji registruje delatnost uz podršku programa za samozapošljavanje, mora da delatnost, odnosno  doprinose za obavezno socijalno osiguranje uplaćuje  najmanje 12 meseci.

Subvencija u jednokratnom iznosu od 250.000 dinara odobrava se za otvaranje novih radnih mesta, a namenjena je  poslodavcima sa područja AP Vojvodine koji pripadaju privatnom sektoru. Poslodavac može da podnese samo jedan zahtev za dodelu subvencije, a nezaposlena lica za koja poslodavac na ovaj način otvara nova radna mesta, moraju biti na evidenciji NSZ.

Za javne radove pravo da učestvuju na konkursu imaju udruženja sa statusom pravnog lica. Projekti javnih radova traju do  četiri  meseca, a oblasti u kojima se  sprovode su: socijalne i humanitarne   delatnosti,  održavanje i obnavljanje javne infrastrukture, održavanje i zaštita životne sredine i prirode i kultura i turistička delatnost. Na javnim radovima radnici  su angažovani po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima.

Javni pozivi i konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam   su objavljeni  na oglasnoj tabli,  i sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.