POLOVIČNO OSTVARENJE FINANSIJSKIH PLANOVA JAVNIH PREDUZEĆA

Prihodi niži od planiranih, uštede na dnevnicama

Prethodna godina bila je izazovna i za zrenjaninska javna preduzeća jer je pandemija korona virusa uticala i na njihovo poslovanje. Analiza njihovog rada, koju su usvojili i odbornici Skupštine grada, pokazuje da su povećani troškovi, smanjen broj zaposlenih, ali i da se štedelo gde se moglo i moralo.
JKP „Vodovod i kanalizacija” planiralo je da 2020. godine ostvari dobit od blizu 36 miliona dinara, ali je zabeležen gubitak od oko 6,7 miliona dinara. Uočljivo je da su poslovni prihodi u ovom preduzeću bili za dva odsto niži od planiranih, a da su rashodi za pet procenata prevazišli projektovani iznos.
Analiza govori da je preduzeće planiralo neto dobit od 518 hiljada dinara, ali da je ostvarilo neto gubitak od oko 11,6 miliona dinara. Ipak, izdaci za dnevnice za službena putovanja manji su za 90 odsto, jer zaposleni tokom pandemije nisu išli na seminare i edukacije.
Sredstva za sponzorstva, donacije i humanitarne aktivnosti nisu utvrđena programom za prošlu godinu jer je preduzeće 2019. godine poslovalo sa gubitkom – navodi se u izveštaju „Vodovoda”. Izdaci za reprezentaciju su dostigli 30 odsto u odnosu na plan (od 560 realizovano 169 hiljada dinara).
Grad je za „Vodovod”, po osnovu tekućih subvencija, iz budžeta obezbedio nešto više od 136,7 miliona dinara (14 odsto manje od planiranog iznosa). Taj novac je utrošen ili će biti uložen za vodosnabdevanje (oko 9,9 miliona dinara), nabavku specijalnog vozila (blizu 8,4), isporučenu prečišćenu vodu (više od 94,3), bušenje bunara u Melencima (7,27), vodotoranj u Ečki (5 miliona) i otklanjanje havarije na kanalizacionoj mreži u ulici Radnoti Mikloša (blizu 12 miliona dinara).


U posmatranom periodu ostale prihode iz budžeta (50.492.001) čine prilivi za pružene usluge po ugovoru, u ovom slučaju za redovno održavanje atmosferske kanalizacije.
„Vodovod” se 2017. godine dugoročno kreditno zadužio na 55 miliona dinara za finansiranje obrtnih sredstava. U 2019. nabavio je više neophodnih vozila, da bi u decembru 2020. godine uzeo kratkoročni, obnavljajući kredit za likvidnost i godinu završio sa ukupnim zaduženjem nešto višim od 42 miliona dinara.
Manje poslovne prihode (za oko 9 odsto), ali i rashode (blizu 8 procenata) od planiranih u 2020. imala je i „Gradska toplana”. Blaža zima umanjila je i potrošnju prirodnog gasa, posebno u periodu od januara do marta ove i od oktobra do decembra prošle godine. Preduzeće je planiralo da ostvari poslovni dobitak od 26 hiljada dinara. Umesto toga, kao posledica nepredviđenih troškova u radu kotlarnice, nastao je gubitak od 4,39 miliona dinara. „Toplana” je Programom poslovanja za prethodnu godinu nameravala da neto dobitak iznosi 11,5 miliona dinara. Međutim, on je bio gotovo šest puta manji – 1,96 miliona dinara.
Troškovi za zaposlene nisu „iskočili” iz planiranih okvira (bili su za oko 13 odsto niži od planiranih), dok je broj radnika manji za 11 odsto. To se desilo zato što nije došlo do angažovanja radne snage na određeno vreme. Zbog mera uštede i racionalnije potrošnje, za dnevnice je od predviđenih 200 hiljada dinara, potrošeno nešto više od dve hiljade dinara. Smanjeni su i troškovi reprezentacije za 66 procenata.
Ni „Toplana” nije bez zaduženja, a „vuče” ih iz 2011. i 2016. godine. Reč je o dugoročnom kreditu za rehabilitaciju i modernizaciju lokalnog sistema grejanja u iznosu od 6.385.494 evra. Preduzeće godinu završava sa preostalim dugom od 492.772.894 dinara.
Od plana nije previše odstupilo ni JKP „Čistoća i zelenilo” – poslovni prihodi su bili niži za sedam odsto, a rashodi za osam procenata. Troškovi zarada i broj zaposlenih bili su u okviru projektovanih vrednosti. Iskazani poslovni i neto dobitak su viši od planiranih, što se može okarakterisati kao vrlo povoljno. Finansijski prihodi i rashodi su umanjeni, a razlog su niže kamate, prihodi i depoziti na računima kod poslovnih banaka.

Miroslava Malbaški