POMOĆNIK MINISTRA POLJOPRIVREDE U POSETI SREDNJEM BANATU: Zahtevi poljoprivrednika su razumni

Pripremajući uredbe koje se tiču agrarne politikе za 2020. godinu, obilazimo regione po celoj našoj zemlji, a ono što sam video u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Zrenjaninu i čuo u razgovoru sa poljoprivrednicima, pomoći će u izradi tih akata. Razumem da su zahtevi za smanjenjem akciza na gorivo i povećanjem direktnih davanja iz budžeta opravdani, ali treba shvatiti da je potrebni period za koji naš agrar može da se vrati na nivo s kraja 80-tih godina, otprilike još pet godina.

Ovim rečima je pomoćnik ministra poljoprivrede za agrarnu politiku Aleksandar Bogićević sažeo posetu Zrenjaninu i razgovor sa poljoprivrednicima i predstavnicima Poljoprivredne stručne službe.

Na pitanje novinara „Zrenjanina“ Bogićević je dogovorio da će agrarni budžet za 2020. godinu biti na nivou ovogodišnjih 52 milijarde dinara, ali da je moguća preraspodela po određanim budžetskim linijama.

Bogićević je pohvalio agilnost poljoprivrednika i PSS, zahvaljujući čemu je iz budžeta povučeno oko 630 miliona dinara, čemu treba dodati i novac za subvencioniranje kamata na kratkoročne kredite – iz agrarnog budžeta Zranjanina.

Primedbe poljoprivrednika preneo je poljoprivrednik iz Zrenjanina Slavko Vukov, koji je dao ideju za ukidanje ili bitno smanjivanje akcija na dizel gorivo, koje u masi prevazilaze direktna plaćanja Ministarstva poljoprivrednicima. Posebno je to došlo do izražaja ove, izrazito sušne godine.

Diplomirani inženjer agronomije Miroslav Kovačević iz Aleksandrova ukazao je na težak problem tovljača junadi. Subvencije su solidne, ali je tržište totalno neuređeno, cene u stavrnosti niže su nego u medijima, a izvoznici koji posluju sa Turskom kao da zaobilaze Banat. On je takođe problematizovao visinu akciza na gorivo.

M. S-n.