Pozdrav

Piše: Milena Bečejac

Pričali smo već o tome da smo zaboravili da pišemo pisma, da šaljemo razglednice, ili da ih dobijamo… Sve to ide sada putem napredenih tehnologija.
Ali, šta ako poželite da pošaljete razglednicu, recimo iz Zrenjanina. Naime, viđala sam ovog leta dosta turista, pa, mislim, možda je neko i poželeo da pošalje razglednicu iz grada na Begeju (mislim, onoga što je od njega ostalo).
Razglednice Zrenjanina, izgleda, idu u prošlost… U Turističkom informativnom centru, suvenirnici Muzeja mogu da se pronađu te šarene karte, kao i reprint starih izdanja, ali su one više prozor u prošlost nego grad danas.
Nekada su se raglednice, sa onim čuvenim „pozdrav iz Zrenjanina” mogle da kupe na svakom kiosku. Bile su poređane na žičanim stalcima koji se okreću, pa ste mogli da birate kakvu hoćete, sa mnogim motivima, mada najviše iz centra grada sa sve vodotornjem. Pisalo je ili samo Zrenjanin ili „pozdrav iz…”, „dobro došli u…”. I to obično latinicom.
Razglednice su štampane i s početka prošlog veka (recimo, razglednica iz 1907. na kojoj je Trg Franca Jozefa, danas Trg slobode), mada sigurno ima i starijih jer su krajem sedamdesetih i osamdesetih godina 19. veka one bile, kako bi se danas reklo – hit. Prikazivale su različite motive grada, na njima je pisalo ime grada (a bilo je i lepih iz sela, recimo Orlovata i Melenaca), na ćirilici i latinici, ili samo na jednom pismu. Bilo je, recimo, naziva i na srpskom i mađarskom jeziku, ili samo na jednom od njih… Bile su kao dopisna karta, ali i u obliku leptira, iz 1906, sa motivima grada na krilima… Lepo je videti na njima stari grad Bečkerek – Petrovgrad – Zrenjanin, veliki most, palatu suda u svoj njenoj grandioznosti i čistu reku, Vilzonom trg (Trg Zorana Đinđića)… Bilo je izdavača koji su štampali razglednice, kao Knjižara i papirnica „Pravda” – Veliki Bečkerek, Atelje Ištvana Oldala, „Dojković i Petrovački”, „Papiru” Ernest Buza, Janoš Šnajder…
Današnje raglednice su takve kakve su… A na razglednici povodom otkrivanja spomenika kralju Petru 1928. godine piše: Vel. Bečkerek-Spomenik Kralja Petra/Vel Bečkerek-Spomenik Kralja Petra/ Petrovgrad-Petrovgrad…