POSETA POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA VISOKO OBRAZOVANjE: Dualni programi na TF „Mihajlo Pupin“

U cilju unapređenja nastavnog proces i naučne delatnosti, kao i mogućnostima primene dualnog obrazovanja, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ danas je posetio pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević.
Polazeći sa stanovišta uticaja znanja na unapređivanje privrednog potencijala, Milošević je, kako kaže, ohrabren informacijama koje je dobio.
– Studijski programi orijentisani su ka, ne samo najsavremenijim naučnim istraživanjima, već i prema zahtevima prakse. Ono što je zakonom utvrđeno kroz koncept dualnog obrazovanja u Zrenjaninu je već u prethodnici zastupljeno u aktuelnim studijskim programima – kaže sekretar.
Kroz razmenu informacija sa rukovodstvom fakulteta, Milošević je istakao da je siguran da će zajedničkim snagama u narednom periodu biti unapređena nastava, naučna delatnost, a radiće se i na većoj mobilnosti studenata koja će se realizovati kroz međunarodnu saradnju.
Ove godine TF „Mihajlo Pupin“ kroz novu akreditaciju biće opredeljen ka tržištu i potrebama kompanija, objasnila je dekanka Dragica Radosav.
– Nadam se da ćemo i u budućem periodu pružanjem adekvatnih kadrova uspešno doprineti razvitku ovog dela Banata. Današnja poseta podstakla nas je da, iako imamo dobre rezultate, u budućem periodu ovom pitanju posvetimo još veću pažnju, što će biti zadatak i za sve fakultete u zemlji – kaže Radosav.

J.Š.