POŠTO JE „PLANET FUD“ ODLOŽIO INVESTICIJU: Zemljište dato u zakup mahom po početnim cenama

Približno 19,5 miliona dinara vrednost je zakupnine 850 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u atarima Perleza, Orlovata, Stajićeva, Kleka i Zrenjanina, koja je izlicitirana danas na javnom nadmetanju u Poljoprivrednoj stručnoj službi Zrenjanin.

Najveći deo ovih površina, sa malim izuzecima, zakupili su poljoprivrednici iz ovih mesta po početnim cenama u proseku oko 23.000 po hektaru godišnje.

Tri parcele površine oko 140 hektara u Kleku licitirane su do dvostruke početne cene zakupa, pa će javno nadmetanje shodno pravilima biti nastavljeno u ponedeljak.

Zemljište koje je danas licitirano dobrog je kvaliteta, a dodeljeno je, po osnovu prava prvenstva zakupa, investitoru „Planet fud“ iz Zrenjanina. Investitor nije sklopio ugovor o zakupu sa Ministarstvom poljoprivrede, pa je ulaganje odložio za godinu dana. „Planet fud“ namerava da u porizvodnju i preradu soje, koja bi se proizvodila na ovim površinama, uloži više od tri miliona evra. Zakup zemljišta bio bi na 30 godina.

Danas licitirano zemljište obuhvaćeno je programom korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu. Iz Gradske uprave imamo dobili smo informaciju da će javno nadmetanje za ekonomsku godinu 2018/2019. biti održano već u junu i julu.

Ukupna površina izlicitirane zemlje je oko osam hiljada hektara, što je 70 odsto ponuđenog zemljišta.

M. S-n.