POVEZIVANjE PREČIŠĆAČA SA GRADSKOM VODOVODNOM MREŽOM

Sledeći korak – probni rad postrojenja
Započelo je spajanje postrojenja za prečišćavanje vode na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu Zrenjanina. Pre nekoliko dana završena je izgradnja potisnog voda fekalne kanalizacije od crpne stanice, koja se nalazi u krugu postrojenja, do priključnog šahta na gradsku kanalizacionu mrežu, pa je postrojenje i priključeno na tu mrežu- saopštio je Siniša Gajin iz JKP „Vodovod i kanalizacija”.
On je napomenuo da su paralelno sa tim obavljene i pripreme za povezivanje postrojenja na gradsku vodovodnu mrežu.
– U pitanju su dva priključka, jedan za dovod sirove vode u postrojenje, a drugi za dotok prečišćene vode iz postrojenja u gradsku vodovodnu mrežu – naglasio je Gajin.
S.V.

Opširnije u štampanom izdanju