PREDSTAVLJENI URBANISTIČKI PROJEKTI PARCELA „RAKIĆ PLASTA” I „PENFARMA”

Put do legalizacije postojećih spavaonica?

Gradilišni kamp koji je nedavno predstavljan na arhitektonskim crtežima putem zvaničnog javnog uvida Gradske uprave – građani već mesecima mogu da vide uživo, na placu firme „Rakić plast” u radnoj zoni Jugoistok. Reč je o smeštajnim kontejnerima na čijoj ogradi su se često sušili odeća i posteljina radnika. Sada je predočen plan za boravak 520 ljudi na ovoj i susednoj parceli.

JAVNI UVID TOKOM PRAZNIKA
Već nekoliko meseci na parceli firme „Rakić plast” za proizvodnju plastičnih vrećica sa zipom, nalaze se kontejneri gde stanuju radnici iz Kine. Da su deo parcele iznajmili kineskim investitorima, potvrdio je tada za naš list i vlasnik ove firme Siniša Rakić
Početkom ovog meseca, Gradska uprava je stavila na javni uvid urbanističke projekte za izgradnju „privremenih gradilišnih kampova” na parceli „Rakić plasta” i na susednoj koja pripada „Penfarmu”. Uz to bi kao glavni objekti trebalo bi da se zidaju hala za proizvodnju kesica sa zipom (na lokaciji „Rakić plasta”), kao i dva skladišta (na parceli „Penfarma”). Javni uvid je trajao šest radnih dana – od 4. do 12. januara, tokom novogodišnjih i božićnih praznika.
Investitori ovog posla jesu „Rakić plast” i „Penfarm”, a finansijer i izvođač radova je kompanija „Čajna enerdži grupa” (China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd) za koju nevladine organizacije RERI i Građanski preokret navode da gradi fabriku guma „Linglong”. Urbanističke projekte je u novembru prošle godine izradio arhitektonski studio „Nuova”, a odgovorna urbanistkinja je Ljubica Ćulibrk Santrač, koja je, zajedno sa direktorkom Studija Biljanom Tabački, istovremeno i stručna saradnica gradske Komisije za planove. Ovo telo razmatra sva urbanistička dokumenta, čime se potencijalno otvara širok koruptivni prostor, upozorava Građanski preokret.

SMEŠTAJNI PROSTOR VEĆI OD GLAVNIH OBJEKATA
Prema podacima iz projekata dostupnih na sajtu Grada, za gradnju dva skladišta mešovite robe (projektovana kao krajnje jednostavna i svedena) na parceli „Penfarma”, kao i za proizvodni objekat plastične ambalaže na lokaciji „Rakić plasta”, predviđeno je da se postave kampovi sa po 260 kreveta na obe parcele, gde bi trebalo da borave radnici „Čajna enerdži Tijandžin”.
Na lokaciji „Penfarma” planira se postavljanje 6 privremenih smeštajnih objekata na mestu postojećih šest, koje treba srušiti jer su nelegalni. Isto tako, osam smeštajnih zgrada biće montirano na parceli „Rakić plasta”, i to umesto sadašnjih pet nelegalnih objekata.
Oba kampa po površinama značajno premašuju glavne objekte u čiju se funkciju postavljaju. Na primer, bruto površina smeštaja na parceli „Penfarma”, prema projektu, biće 2,3 puta veća od bruto površine samih skladišta.
– Besmisleno je za takva dva skladišta tražiti toliko nesrazmeran broj privremenih objekata. Pri tom, kako bi se izbeglo plaćanje doprinosa za građevinsko zemljište u redovnoj proceduri, uvodi se novi pojam „privremeni gradilišni kamp”, koji ne postoji u propisanoj klasifikaciji objekata – navode u Građanskom preokretu. Dodaju da je zapravo reč o smeštaju radnika angažovanim na parcelama fabrike guma „Linglong”, a što ne dozvoljava Pravilnik o pravilima parcelacije, regulacije i izgradnje. Ovaj dokument definiše da se pomoćni objekti grade na istoj parceli gde je i glavni objekat u čijoj su funkciji.

PROSTOR POPUT „RADNOG LOGORA”
Kako se navodi u projektima studija „Nuova”, svi objekti tzv. gradilišnog kampa jesu privremenog karaktera i biće uklonjeni. Trebalo bi da budu opremljeni infrastrukturom vodovoda, kanalizacije, atmosferske kanalizacije, hidrantske mreže i električne energije. Planira se da se sve sobe greju na struju putem inverter klima.
Na parceli „Penfarma” predviđeno je 55 soba raspoređenih u četiri objekta, od kojih jedan, prema projektu, ima sobe sa toaletima. Ostala tri nemaju sanitarni čvor, te bi njihovi stanari trebalo da koriste zajedničko kupatilo sa umivaonicima i tuševima, koji se nalazi u zasebnom objektu, kao i toalet iz druge zgrade.
Na parceli „Rakić plasta” gradilišni kamp ima sedam objekata, od čega četiri imaju sobe sa kupatilom. Dva nemaju nikakav sanitarni čvor, a u jednom se koristi zajedničko kupatilo. U jednom od objekata postoje još jedan zajednički toalet i vešernica.


Građanski preokret ocenjuje da je ovako projektovan prostor poput „radnog logora”, suprotno svim međunarodnim ugovorima.
– Predviđeno je da se 520 ljudi drže u kontejnerima, bez osnovnih prava i uslova za život, gde nemaju prostorije za ishranu, mogućnost za pružanje prve pomoći i prostor za odmor, gde generalno ne postoji bezbedno okruženje u smislu zaštite od požara. Ili se, po svemu sudeći, već i nalaze tamo, u postojećim objektima – navode u ovom Udruženju.
Stručnjaci Građanskog preokreta proračunali su, na osnovu urbanističkih planova, da će svaki radnik smešten na parceli „Penfarma” imati svega 5,5 kvadratnih metara stambenog prostora (od toga 3,6 odlazi na površinu kreveta). Onaj koji bude boravio u kampu „Rakić plasta” imaće 6,9 kvadratnih metara (ne računajući 3,6 za površinu kreveta).

  • ISPOD DALEKOVODA NE SME SMEŠTAJ ZA LJUDE
    Građanski preokret je podneo Odeljenju za urbanizam Gradske uprave zahtev za poništavanje javnih poziva za prezentacije projekata na parcelama „Rakić plasta” i „Penfarma”. Istakli su da Komisija za stručnu kontrolu urbanističkih projekata i studio „Nuova” nisu dobro analizirali ove javne pozive.
    – Komisija je prihvatila urbanističke projekte i idejna rešenja koji nisu overeni i potpisani kvalifikovanim elektronskim sertifikatom (sumnja na falsifikat). U zoni predmetnih parcela planiran je dalekovod ispod kojeg nije dozvoljeno graditi objekte za smeštaj ljudi, što dovodi do apsurda oba urbanistička projekta. Nisu ispoštovani svi uslovi kod objavljivanja javnog poziva, jer se nigde ne navodi i ne znamo koji je naziv nadležne komisije, ko su predsednik i članovi i kome da se obratimo – navodi se, između ostalog, u zahtevu Građanskog preokreta.

Milana Maričić