DISKUSIJA JAVNOSTI OKO NOVIH UGOVORA ZA PREUZIMANJE STRUJOMERA I PRATEĆE OPREME

Nadležni deluju po zakonu, udruženja upozoravaju, građani – zbunjeni!

EPS Distribucija krajem prošle godine pojedinim korisnicima dostavila je ugovor prema kojem operator distributivnog sistema preuzima obavezu i troškove održavanja priključka. Potpisivanjem se bez naknade omogućava ustupanje mernog uređaja, razvodnog ormana, priključnog voda, instalacija i opreme korisnika, navodi se u dokumentu koji je bez najave i objašnjenja stigao na adrese naših sugrađana i izazvao burnu reakciju javnosti.

NEJASNE FORMULACIJE
Kako prenosi RTS, „EPS Distribucija” preuzela je 600.000 mernih mesta, a kako se taj posao obavlja u fazama poslali su ugovore na adrese još 650.000 domaćinstava. Povodom toga reagovala su i udruženja potrošača čija je osnovna zamerka nedovoljno precizan ugovor o preuzimanju, jer su strujomere i opremu, kako navode, mnogi građani sami finansirali.
– Tačno je da Zakon o energetici propisuje obavezu EPS-u da preuzme te instrumente u svoju nadležnost, ali tu se nigde ne kaže da to treba da bude besplatno – navodi Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača „Efektiva” za RTS.
Gavrilović najavljuje da će se Udruženje obratiti EPS-u kako bi objasnili šta je konkretna korist potrošača od preuzimanja tih mernih instrumenata i šta bi eventualno mogla da bude šteta u budućnosti.
– Da li bi sutra „EPS Distribucija”, kao novi vlasnik, krenula da naplaćuje njihovo iznajmljivanje u slučaju ako bi potrošač hteo da promeni snabdevača – pita Gavrilović.

KORISNICI IMAJU IZBOR
Nadležni ističu da i u slučaju promene snabdevača potrošači neće snositi nikave troškove. Napominju da je potpisivanje ugovora o preuzimanju mernih uređaja na dobrovoljnoj osnovi i u interesu građana, prenosi RTS.
– Potpisivanjem ugovora o preuzimanju mernih ormara, opreme, priključnih vodova i pratećih instalacija građani nemaju nikakav trošak održavanja. Ukoliko krajnji korisnici potpišu ugovor o preuzimanju, mi smo odgovorni za buduće održavanje merno razvodnih ormara i opreme – kaže Darko Nedović iz „EPS Distribucije”.
Ukoliko korisnik ne potpiše ugovor o preuzimanju, biće odgovoran za održavanje, što znači da će snositi troškove u slučaju kvara, požara i tehničke neispravnosti, objašnjavaju nadležni.
Diskusije na društvenim mrežama pokazuju da su, pored objašnjenja „EPS- a” i upozoravanja udruženja potrošača, korisnici u velikoj dilemi kada je potpisivanje dokumenta u pitanju.
Na našoj Fejsbuk stranici sugrađanin Srđan Kamenković podelio je da smatra da u ugovoru ima mnogo nejasnoća koje treba predefinisati.
– Nije u redu da nam „EPS” pošalje ugovor o preuzimanju brojila i ostalog bez naknade, a koje smo mi potrošači platili kada smo se priključivali na elektro-mrežu. Gde piše da se mi u budućnosti možemo opredeliti za nekog drugog isporučioca električne energije, a da EPS ne počne da nam naplaćuje uslugu korišćenja brojila koje su besplatno preuzeli – kaže Kamenković.
Etelka Ivan podsetila je da, kada su pre dvadesetak godina guske prilikom leta otkinule kabl od bandere do kuće, njeno domaćinstvo snosilo je troškove novog kabla.
Vojislav Halas ipak smatra da postoje i prednosti ovakvog poslovanja. Kada mu se pokvarilo brojilo, tvrdi, ekipa „Elektrovojvodine” postavila je novo bez dinara naknade, napisao je na našoj Fejsbuk stranici.

  • POTROŠAČI ODRŽAVANJE VEĆ PLAĆAJU
    Stručnjaci za energetiku rekli su za Betu da „EPS Distribucija”, kao i u svetu, želi kontrolu nad mernim uređajem kako se ne bi nelegalno trošila struja.
    U slučaju da potrošač ne želi da ustupi strujomere, nadležni, prema njihovim rečima, mogu da izvedu merno mesto van poseda vlasnika kako bi mogli da kontrolišu ispravnost brojila i potrošnju, a na vlasniku ostaje obaveza da održava brojilo u stanju tehničke ispravnosti.
    „EPS Distribucija”, inače, već naplaćuje održavanje mreže i mernih uređaja što se u računu za utrošenu električnu energiju može videti u stavci „troškova prenosa i distribucije energije do kupca”. Ti troškovi, najčešće, kako su rekli, čine oko 40 odsto zaduženja na računu za utrošenu električnu energiju, prenosi Beta.

J.Šormaz