Presuda iz Vrbasa

Piše: Ljiljana Bailović

Na društvenim mrežama osvanula je vest da je sud u Vrbasu doneo presudu da građanin-tužilac nije u obavezi da plati dug za vodu, pošto ona nije bila ispravna. I u Vrbasu je, naime, kao i u Zrenjaninu, voda zabranjena za piće, zbog prekomernog prisustva arsena. Pa je sud ocenio da je vrbaški vodovod – kao i svaki drugi javni vodovod – po zakonu dužan da građanima isporučuje vodu koja odgovara propisanim standardima, pošto on takvu vodu nema, ni građani ne moraju da je plaćaju, tako nekako.
Presuda jeste na strani građana koji se već dugo pate bez pijaće vode, želeći da zaštiti njihovo – sa životom skopčano – pravo na to što je esencijalno: na vodu. Pa ipak, možda i nije sasvim pravedna. Jer, račun je napravljen: ispravna ili ne, voda je potrošena, a nije plaćena. Možda je trebalo da se, istovremeno sa zabranom, donese i odluka lokalne samouprave u kojoj bi pisalo da će vodovod, privremeno, građanima isporučivati samo tehničku vodu i za nju ispostavljati račune? Mada, nisam sigurna da bi to uopšte bilo moguće, s obzirom da zakonima ove zemlje nije predviđeno da postoje javni vodovodi koji distribuiraju neispravnu vodu. Naprotiv: javni vodovodi se uspostavljaju da bi stanovništvo imalo dobru vodu, u protivnom su, može biti, i suvišni.
Ali, zamislite tu situaciju da nam ukinu vodovod, da nam sasvim zavrnu česme?! Pa da vodu donosimo u balonima i kantama (recimo: na četvrti sprat) ne samo za piće i kuvanje, nego i za pranje, kupanje i ispiranje WC šolja…
Hoću da kažem da problem sa vodom koji ima veći deo Vojvodine, nije ni mali, ni lako rešiv. Prema iskustvu Zrenjaninaca – nerešiv: ako grad, sa fabrikom vode, i bude imao ispravnu česmovaču, do sela teško da će stići…
Problem vojvođanske vode je takav da tu mora da se uključi država sa nekim sveobuhvatnim, regionalnim rešenjem. Država, međutim, kao da uopšte i ne priznaje da ova nevolja postoji. U periodičnim izveštajima Republičkog zavoda za javno zdravlje o ispravnosti vode u javnim vodovodima u Srbiji – čak se i ne pominje, nijednom rečju, da je u pojedinim delovima Vojvodine voda zabranjena za piće decenijama…