PRIJEM ZA ČLANOVE ĐAČKOG PARLAMENTA U SREDNJOBANATSKOM OKRUGU: Upoznati se sa prevencijom nasilja nad ženama

Već u formativnim godinama potrebno je da se mladi ljudi upoznaju sa oblicima i načinom prevencije nasilja nad ženama i devojkama, i – najšire gledano – nasilja u porodici – poruka je današnjeg susreta učenika Zrenjаninske gimnazije sa predstavnicima Policijske uprave i Centra za socijalni rad Zrenjanin. Sаstanak je održan u sedištu Srednjobantskog upravnog okruga, a domaćin je bila načelnica Okruga Snežana Vučurević.

O široko poznatom zrenjaninskom modelu borbe protiv porodičnog nasilja detaljnije je govorila Olivera Lisica, direktorka Centra za socijalni rad. Ona naglašava da je on uticao na formulacije date u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Svetlana Ješin Mandić iz Centra za socijalni rad je mladim ljudima prenela iskustva iz prakse koja govore da se nasilje mora prijaviti odmah i da žrtva, njeni srodnici i prijatelji, pored Policije, treba da zovu i Centar za socijalni rad i izabranog lekara.

Đorđe Miolski iz Policijske uprave Zrenjanin saopštio je niz podataka o broju i vrsti slučajeva nasilja u porodici. Za 11 meseci na području PU Zrenjanin bilo je oko 560 slučajeva nasilja u porodici i partnerskog nasilja. Izrečeno je 140 mera zabrane prilaska žrtvi. Zanimljiv je podatak o korelaciji stupnja obrazovanja i sklonosti nasilju. Najviše registrovanih slučajava nasilja u porodici počinile su osobe sa srednjom i nižom školskom spremom – 160, odnosno 54, a svega tri sa završenom visokom školom.

Senka Jankov, profesorka Zrenjaninske gimnazije skrenula je pažnju mladima da osim fizičkog i seksualnog, postoje i mentalno i finansijsko nasilje.

M. S-n.