U BEOGRADU PREDSTAVLJEN „POLIGON RIZIKA”: Obuka žena za vanredne situacije

Predstavnici Organizacije rezervnih vojnih starešina (ORVS) Zrenjanin Tanja Dulović i Mile Novaković, prezentovali su 28. novembra u Upravi za obaveze odbrane Ministarstva odbrane u Beogradu model obuke „Poligon rizika” koji je pre svega namenjen obuci žena za postupanje u vanrednim situacijama u miru i ratu. Prezentaciji su prisustvovali kapetan bojnog broda Milan Konjikovac i pukovnik Snežana Vasić iz Uprave za obaveze odbrane, profesor doktor Milojko Nikolić, predsednik Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije i njihovi saradnici.

Poligona rizika”, kako kažu autori, treba da za šest sati u jednom danu obuči 25 žena na takozvanih pet radnih tačaka sa temama iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i osnova samoodbrane.

Ovaj model je metodološki kvalitetan koncept koji će se u Upravi za obaveze odbrane razmotriti i eventualno ugraditi u naredne projekte vezane za obuku i drugih kategorija stanovništva, a ne samo žena. Rezervne starešine u ovakvim i sličnim konceptima obuke, mogu imati značajnu ulogu kao predavači ili organizatori obuke – zaključeno je na skupu u Ministarstvu odbrane.

Uprava za obuku je deo novoformiranog Sektora za civilnu odbranu i pripreme odbrane. Ovom prilikom bilo je reči o aktivnostima u vezi sa planom obuke različitih kategorija stanovništva, kao i o ulozi rezervnih starešina u ovom sistemu – rekla nam je Tanja Dulović, predsednica ORVS Zrenjanin.

Sastanak u Ministarstvu odbrane je iniciralo rukovodstvo Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije.


M.B.