PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNjE SRBIJE I RUMUNIJE: Upisivanje Banata u bicklističku mapu Evrope

Logo

Projekat za razvoj cikloturizma u Srbiji i Rumuniji „Tour de Banat“ predstavljen je u utorak, 10. oktobra, na konferenciji u Srpskoj Crnji. Opština Nova Crnja biće nosilac projekta, a partneri će biti rumunska opština Žombolj i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj „Banat”.
Menadžer ovog projekta je Jovan Eraković, poznati cikloturista koji je pre desetak godina istražio i trasirao Dunavsku rutu (Eurovelo 6) kroz Srbiju. On najavljuje da će u okviru projekta „Tour de Banat“ biti sprovedene mnogobrojne aktivnosti.

24-1-buduci lokalitet centra za cikloturizamOne se mogu podeliti na razvojne i informativne. Razvojene aktivnosti su trasiranje i definisanje četiri nove biciklističke rute u ovom regionu, a informativne su izrada mobilne aplikacije, štampane karte i promotivnog materijala koji će pomoći da se pročuje ovo što radimo. Osim toga, u Srpskoj Crnji predviđena je i izgradnja prvog Regionalnog centra za razvoj cikloturizma u Srbiji, kao i izgradnja Turističkog stopa za bicikliste u Žombolju – rekao je on. Projektom „Tour de Banat“ ovaj region bi se povezao sa mrežom Eurovelo koridora.
Opštine Nova Crnja i Žombolj udaljene su dvadesetak kilometara jedna od druge, a predstavnici obe opštine očekuju da će buduće biciklističke staze privući turiste u ovaj kraj, ali takođe i povezati stanovništvo Rumunije i Srbije.
Projekat „Tour de Banat“ počeo je u julu ove godine i trajaće do septembra 2018. Finansiran je od strane Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, a ukupna vrednost projekta je 535.933 evra.

Milana Maričić

 

  • TURISTI NA DVA TOČKA
    Cikloturizam veoma je popularna grana turizma u Evropi, a osim privlačenja biciklista iz drugih zemalja, staze koje se grade u Srbiji mogle bi da podstaknu i veći broj ljudi iz Srbije da na ovaj način počnu da putuju. Eurovelo je mreža biciklističkih puteva širom kontitnenta, trenutne dužine od 45.000 kilometara. Ima ukupno 15 staza, od kojih tri prolaze kroz Srbiju – Dunavska (Ruta 6), zatim Rute 13 i 11. Cikloturistima neophodni su dobri putevi, putokazi kao i mape sa informacijama o bitnim raskrsnicama, servisima za bicikle, mestima za prenoćište i obilazak. Trasiranje i izradu karata i putokaznog sistema Dunavske rute, jedne od najpolarnijih u Evropi, uradio pre desetak godina Jovan Eraković u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GTZ).