PROMOCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU: Važne su edukacije i preventiva

Uoči Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu koji se obeležava 28. aprila, Savez samostalnih sindikata Srbije(SSSS) danas je u okviru projekta „Akcije i kampanje sindikata za sigurnija radna mesta – stop pandemiji“ u centru grada organizovao promociju bezbednosti i zdravlja na radu.

Projekat se realizuje uz podršku Panevropskog regionalnog veća Međunarodne konfederacije sindikata i švedskog programa podrške sindikatima „Union to Union“, objašnjava Ružica Grahovac Marković, savetnica za bezbednost i zdravlje na radu u SSSS.

Prema njenim rečima, statistika u Srbiji pokazuje da oko 50 ljudi na godišnjem nivou izgubi život na radnom mestu, najviše iz oblasti građevinarstva i poljoprivrede. Veliki problem, kaže, jeste i neprepoznavanje profesionalnih bolesti.

– Od 60 profesionalnih bolesti, kod nas su u toku prošle godine zabeležene dve što pokazuje da ljudi ne prepoznaju njihove simptome i da je potrebna ozbiljnija edukacija – objašnjava Grahovac Marković.

Savetnica ističe da je potrebno ulagati u obrazovanje poslodavaca i zaposlenih, kako bi bili svesni ozbiljnosti posledica nebezbednog rada, i po radnike i po posao.

Takođe, objašnjava da su mladi koji, od 450 hiljada članova SSSS, čine oko 15 odsto, hrabriji i da imaju više hrabrosti u borbi za svoja prava.

– Sindikati ne pomažu samo kada su u pitanju problemi koji se tiču zaštite na radu, nego se bave i radnim i socijalnim pravom zaposlenih. Tamo gde postoji sindikat i odbor za bezbednost i zdravlje na radu beleže se pozitivni rezultati – ističe Grahovac Marković.

J.Š.