RADIONICA ZRENJANINSKOG EDUKATIVNOG CENTRA O RODNOJ PERSPEKTIVI

Identifikovanje potreba marginalizovanih žena

Projekat pod nazivom „Uvođenje rodne perspektive u sektor bezbednosti na lokalnom nivou – identifikovanje potreba marginalizovanih grupa žena” predstavljen je u sredu, 6. marta, u multimedijalnoj sali gradske kuće. Prezentaciju je organizovao Zrenjaninski edukativni centar (ZEC) u vidu radionice na kojoj su učestvovale žene iz Grada i naseljenih mesta. O projektu i rezultatima istraživanja govorila je na samom početku Radoslava Aralica, predsednica Upravnog odbora Zrenjaninskog edukativnog centra.

PRIMARNA BEZBEDNOST ŽENA
– Projekat smo realizovali uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Švedske razvojne agencije. Cilj je integrisanje rodne ravnopravnosti u sektor bezbednosti, odnosno uočavanje specifičnih rizika po bezbednost žena. Pre svega je to rizik od rodno zasnovanog nasilja, kao jednog od glavnih problema za bezbednost čitavog društva. U prvoj fazi projekta mapirali smo šta su to rizici i šta žene u našoj sredini prepoznaju pod tim pojmom, a nakon toga sproveli smo jedno obimno istraživanje. Kvalitativne rezultate kroz fokus grupe, uz analizu svih lokalnih strateških dokumenata dostavićemo svim institucijama u lokalnim sredinama opština Sečanj, Nova Crnja, kao i Gradu Zrenjaninu – rekla je Radoslava Aralica.
M. Malbaški

Opširnije u štampanom izdanju