RASPODELA BUDŽETSKOG NOVCA SEOSKIM MESNIM ZAJEDNICAMA

Najveći transferi Kleku i Lazarevu

kom o budžetu za 2020. godinu, namenjeno je 83 miliona i 490 hiljada dinara, što je 1,6 odsto planiranih budžetskih prihoda. Najveći planiran je transfer novca Kleku: 17 miliona i 135 hiljada dinara i Lazarevu – 14 miliona i 822 hiljade dinara.
Značajna sredstva namenjena su i Melencima: 5 miliona i 982 hiljade, Stajićevu i Ečki – nešto manje od pet miliona, Perlezu: 4 miliona i 369 hiljada i Knićaninu, 4 miliona i 161.000 dinara.
U Kleku se najviše novca – tri miliona dinara
– izdvaja za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i „opšte usluge”: tri miliona i 960 hiljada dinara, odnosno milion dinara.
Za tekuće održavanje zgrada i objekata u Lazarevu „budžetirano” je 2,7 miliona dinara, a čak tri miliona dinara predviđeno je za dotacije neprofitnim organizacijama. „Opšte usluge” i ovde su značajne – iznosile bi milion i po dinara.
M. S-n.

Opširnije u štampanom izdanju