RAZGOVOR SA KATARINOM DžENSEN IZ ARADCA KOJA JE DOKTORIRALA U SAD, A SADA JE NA UNIVERZITETU OKSFORD POSTDOKTORALNI ISTRAŽIVAČ

Izazov je raditi u različitim državama

Katarina Džensen (devojačko Bartoš) rođena je u Aradcu pre 40 godina, a trenutno je na Univerzitetu Oksford u Velikoj Britaniji gde kao postdoktoralni istraživač ispituje kako proteinski antibiotici ubijaju patogene bakterije. Zvanje doktora nauka stekla je u SAD, ali je prethodno postala profesor slovačkog jezika u Srbiji, a potom je počela da studira engleski jezik u Slovačkoj.
Ona za naš list govori o tome kako je stigla u Ameriku, kakav je osećaj raditi na prestižnom britanskom univerzitetu, kao i o posledicama nedavno izglasanog izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.
Odrasli ste u Aradcu, pa upisali Medicinsku školu u Zrenjaninu. Ipak, završili ste slovački jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu?
– Bilo mi je teško da odlučim šta da studiram, tada nisam znala šta želim da budem kad porastem (smeh). Naše obrazovanje se, nažalost, sastoji u memorisanju lekcija umesto pravog razumevanja onoga što se uči. To me je udaljilo od medicine i nauka koje su me interesovale u osnovnoj, a još više u srednjoj školi. Pokušala sam da upišem studije engleskog jezika, ali nisam položila prijemni. U školi sam učila samo nemački jezik, a engleski sam do tada učila sama. Najjednostavnije je bilo upisati se na slovačku katedru gde sam i dalje mogla da čitam knjige koje me interesuju, a u isto vreme privatno da učim engleski jezik.

SUZANA KOKAVSKI