RAZGOVOR SA POVODOM: MR MILOŠ VASILjEVIĆ O NEGOVANJU KULTURE SEĆANjA

Ohrabren sam snagom dece i Zrenjaninaca

Pre dve godine obnovljena je bista Mihajlu Pupinu u „Aleji velikana”. Osim što je poprsje poznatog naučnika vraćeno na svoje mesto, realizovana je i prva faza projekta edukacija dece kroz rekonstrukciju spomeničkog kompleksa „Aleja velikana”. Tom prilikom, u saradnji sa Rotari klubom Zrenjanin, Horskim festivalom i Predškolskom ustanovom Zrenjanin, angažovano je oko 200 mališana, koji su bili aktivno uključeni u sam proces revitalizacije, u kreativnoj radionici u glini su modelovali sopstvenu interpretaciju biste Mihajla Pupina.
– Jedan od osnovnih ciljeva akcije je skretanje pažnje i razvijanje senzibiliteta dece i lokalne zajednice na prepoznavanje neophodnosti očuvanja kulturnog dobra, kao i podsticanje na zajedništvo pri realizaciji ideja. Ove godine sproveli smo rekonstrukciju spomen-biste Slobodana Bursaća. Bista je originalno bila postavljena u okviru spomeničkog kompleksa „Aleja velikana” u Karađorđevom parku u Zrenjaninu. Međutim, pre izvesnog vremena, bista je ukradena. Namera nam je bila da ovo kulturno dobro vratimo u prvobitno stanje u kakvom i zaslužuje da bude spomen na velikog čoveka kao što je bio maestro Slobodan Bursać – izjavio je za list „Zrenjanin” mr Miloš Vasiljević, vajar i profesor na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.
Koliko je novca potrošeno u okviru projekta?
– Kompletna faza rekonstrukcije biste je humanitarnog karaktera. Sav novac za obnovu je prikupljen na osnovu dobrovoljnih priloga kroz različite kulturne manifestacije u okviru 4. Horskog festivala „Slobodan Bursać”, saradnje sa Rotari klubom Zrenjanin i prodajne izložbe skulptura dece iz Predškolske ustanove (PU) Zrenjanin. Tokom tri meseca sam sprovodio radionice u četiri vrtića sa oko 300 dece. Tokom radionica smo razgovarali o neophodnosti očuvanja kulturnog dobra, o trenutnom stanju bista u Karađorđevom parku i načinima da zajednički pomognemo da se reši taj problem. Nakon toga, razgovarali smo o liku i delu Slobodana Bursaća i prešli u radionički proces u kome su deca vajala u glini sopstvenu interpretaciju Slobodana Bursaća. Sve skulpture su ispečene i kompletno opremljene.
Zanimljivo je što ste upravo Vi pokrenuli akciju da se obnovi bista Slobodana Bursaća u Zrenjaninu, iako ste iz Novog Sada. Kako je do toga došlo?
– Rođen sam u Novom Sadu, međutim, preselio sam se pre izvesnog vremena u Zrenjanin. Osnovni cilj kojim sam se vodio kroz realizaciju ovog projekta, pored neophodne rekonstrukcije svih spomen-bista u parku, bila je i edukacija dece i podizanje svesnosti o brizi i očuvanju ovog značajnog spomeničkog kompleksa. Takođe, jedna od ideja je bila i uključivanje što većeg broja sugrađana i ukazivanje na specifičnost i zanemarivanje problema koji je u našem neposrednom okruženju.
Da li se planira obnavljanje još neke biste?
-To će biti bista Uroša Predića, koja je takođe ukradena. Već sam počeo da radim na tome i da pripremam neophodan materijal. Ohrabren snagom svih koji su do sada učestvovali, posebno dece iz PU Zrenjanin, osmislio sam mnogo veću akciju koja će podrazumevati uključivanje više dece, intenzivniju saradnju sa vaspitačima i roditeljima i saradnju sa institucijama kako bi smo zajedno prikupili sredstva za livenje nove biste i promovisali brigu o kulturnom nasleđu.
Šta mislite o kulturi očuvanja spomenika i kulturi sećanja Zrenjaninaca i Srbije uopšte?
– Očuvanje spomenika i kulturnog dobra uopšte je veoma važna kulturološka strategija. Mi se, kao zajednica, takođe moramo brinuti i aktivno uključivati, posebno decu kako bi to vremenom preraslo u stil života.

  • Prodajom minijaturnih bisti do novca za veliku
    Deca su od gline pravila minijaturne biste Sobodana Bursaća. Gde su one sada?
    -U Kulturnom centru smo organizovali manifestaciju na kojoj su deca izvela horski nastup za roditelje. Po završetku izvođenja, roditelji su mogli da kupe skulpture svoje dece za simboličnu sumu. Na ovaj način deca Predškolske ustanove su prikupila veliki deo novca koji je bio neophodan za odlivanje nove biste Slobodana Bursaća.

Suzana Kokavski