RCR „BANAT“ UČESTVUJE U EU PROJEKTU O CIRKULARNOJ EKONOMIJI: Laboratorija za elektronski otpad u Zrenjaninu

U promociju cirkularne ekonomije, koja se zalaže za smanjenje stvaranja otpada, povećanje njegove ponovne upotrebe i na kraju recikliranja, uključio se i Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat”, postavši partner na međunarodnom projektu „CIRCLE“. Reč je akronimu, a puni naziv glasi: Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije u regionu Adrion” (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region). U pitanju je projekat koji se realizuje u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa saradnje 2014 – 2020.

U državama učesnicama Projekta biće uspostavljene „Cirkularno inovativne i otporne gradske laboratorije“, a jedna takva će biti osnovana i u Zrenjaninu. Baviće se održivim upravljanjem elektronskim i otpadom električne opreme, uz poštovanje principa cirkularne ekonomije.

Reč je o konceptu suprotnom linearnoj ekonomiji, koja se zasniva na principu uzmi-napravi-baci. Kako navode iz RCR „Banat“, istovremeno će biti pokrenut Pilot-demonstracioni model prikupljanja, transporta i odvajanja elektronskog otpada, odnosno njegovog tretmana i ponovne upotrebe u budućnosti.

Ovakve laboratorije, kao novi cirkularno-poslovni model, biće uspostavljene kroz nekoliko faza.

Sve planirane aktivnosti treba da doprinesu smanjenju upotrebe prirodnih resursa i energije, a samim tim i redukciji nastajanja otpada, zagađenja i ostalih negativnih uticaja na životnu sredinu, održavajući vrednost proizvoda, materijala i resursa što je duže moguće – navodi RCR „Banat“.

Ističu da se koncept cirkularne ekonomije široko promoviše u okviru evropske politike i da je to prikazano u „Evropskom zelenom dogovoru“ iz 2019. i u novom „Akcionom planu cirkularne ekonomije“ usvojenom 2020. godine.

Sa namerom da ovaj globalni trend prenese na nacionalni nivo, Ministarstvo za zaštitu životne sredine je u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), aprila ove godine pripremilo „Mapu puta za cirkularnu ekonomiju u Srbiji“, kao putokaz ka tranziciji sa linearne na model cirkularne ekonomije – objašnjava RCR „Banat“.

Ukupna vrednost projekta „CIRCLE“ je 1.862.020 evra, a realizuje se od februara 2020. do jula 2022. godine. Finansira se iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA II fonda.

M.M.