REZULTATI TUŽILAŠTAVA U ZRENjANINU U 2019. GODINI

Više je nasilja među decom

Stopa kriminaliteta na našem području blago je porasla u prošloj godini, mada je za to zaslužno i efikasnije otkrivanje i krivično gonjenje izvršilaca. Najviše krivičnih dela ticalo se trgovine narkoticima – saopštava viši javni tužilac Zoran Đuran o radu svoje institucije u 2019 godini.
Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu lane je kvalitetno sprovodilo istrage i uspešno izrađivalo optužne akte, ističe Đuran. Prema njegovim rečima, uspeh optuženja bio je 100 odsto – tačnije nijedan akt nije pravnosnažno oboren. Od ukupnog broja krivičnih prijava u prošloj godini, odbačeno je približno 11 odsto, što je manje nego u 2018 godini.
Analizom strukture krivičnih dela u proteklih 12 meseci, najviše je bilo trgovine narkoticima. Izvršena su četiri ubistva, od toga dva unutar porodice.
Zbog silovanja i silovanja u pokušaju Tužilaštvo je krivični potupak pokrenulo protiv 14 ljudi. Za razbojništvo je postupak pokrenut protiv 10 osoba.Takođe, otkriveno je da se četvoro osoba bavilo trgovinom ljudima, seksualno ih eksploatišući primoravanjem na prostituciju.
Prema podacima Tužilaštva, maloletnička delinkvencija lane je bila na približno istom nivou kao i 2018. godine – postupak je vođen protiv 587 maloletnika. Međutim, zabeležen je porast nasilja među decom mlađom od 14 godina, protiv kojih se ne može voditi krivični postupak.
Što se tiče nedozvoljenog prelaska granice i krijumčarenja ljudi, krivični postupci se vode protiv devet osoba, a 43 migranta iz Sirije, Alžira, Iraka, Somalije i Bangladeša pokušali su preći granicu sa Rumunijom kako bi ušli na prostor Evropske unije.
Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu nadležno je za područje Srednjobantskog, Severnobanatskog i dela Južnobačkog okruga. Sarađuju sa tri policijske uprave – u Zrenjaninu, Kikindi, Novom Sadu i Bečeju, kao i sa tri tužilaštva – u Zrenjaninu, Kikindi i Bečeju. Ovaj organ goni izvršioce najtežih krivičnih dela, vodi postupke koji se tiču maloletnika, kao i svih dela predviđenih Krivičnim zakonikom.

M. M.