Rozhovor v mestskej rade v zreňanine

Predstavitelia NRSNM v Zreňanine
Členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívili v piatok 5. febuára Zreňanin a rozprávali sa s primátorom mesta Čedomirom Janjićom. Ana Boldocká Ilićová, Zlatko Lenhart, Pavel Surový i Zlatko Šimák s primátorom ocenili, že sa práva slovenskej národnostnej menšiny na teritórie Mesta Zreňanin ucitevajú a že Mesto Zreňanin podporuje a financuje nielen zachovanie, ale I rozvíjaní a zlepšení práv a pozície Slovákov, ako I iných menšín.
Na stretnutí sú dohodnuté I návštevy Aradáčanom a Bieloblatčanom.
V tých osadách žije veľký počet Slovákov a sú pozitívny príklad dobrého spolužitia – povedali predstavitelia Mesta Zreňanin.