Saradnja zrenjaninskih akademskih ustanova

Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” danas je potpisan ugovor između ove visokoškolske ustanove i Visoke tehničke škole strukovnih studija. Ugovor su potpisali prof. dr Dragica Radosav, dekanka fakulteta, i dr Milorad Rančić, direktor VTŠ.

Ugovor predstavlja okvir buduće saradnje čiji je zajednički interes akademsko povezivanje, povećanje i širenje uzajamnih odnosa i njihovo jačanje u nastavno-naučnoj delatnosti.

Između ostalog, predviđeno je angažovanje kadrova, korišćenje nastavnog prostora, laboratorija i opreme, kao i formiranje zajedničkih naučno-istraživačkih timova. Takođe, saradnja će doprineti i koncipiranju i realizaciji novih obrazovnih profila, kao i partnersko učešće na konferencijama i u domaćim i inostranim projektima.

Kako su istakli dr Radosav i dr Rančić, kao i njihovi najbliži saradnici, kadrovski resursi su najznačajniji za dalji razvoj Zrenjanina kao grada studenata.

Visoka tehnička škola osnovana je 1960. godine (tada viša škola), a Tehnički fakultet 1974. godine. Godine 1986. spojile su se ove dve visokoobrazovne institucije, a 1990. je došlo do njihovog razdruživanja. Današnji sporazum je prvi dokument o saradnji potpisan posle skoro tri decenije.

M.B.