SASTANAK U SEDIŠTU SREDNJOBANATSKOG OKRUGA: Prevencija nije briga samo veterinara

– Prevencija pojave afričke kuge svinja, veoma opsane zarazne bolesti koja je konstatovana u temišvarskoj regiji, četrdesetak kilometara od granice sa Srbijom treba da bude briga velikog broja ljudi: veterinara na terenu, stočara, lovaca i lokalni vlasti. Proverili smo kontakte sa svim ljudima koji čine timove za sprečavanje unošenja i pojave ovog oboljenja i suzbijanje bolesti. Jedna od njih je obaveza slanja uzoraka tkiva i krvi ustreljenih ili nađenih uginulih divljih svinja u Naučni institut za veterinu Novi Sad. Određene su i lokacije za bezbedno uklanjanje uginulih odnosno eutanaziranih divljih i domaćih svinja. Važno je da poljoprivrednici ne puštaju svinje van obora i pridržavaju se svih saveta veterinara sa kojima inače sarađuju.
Ovim rečima je doktor veterinarske medicine, specijalista epizitiolog Đorđe Janku iz Veterinarskog specijalističkog instituta Zrenjanin ilustrovao situaciju na terenu i mere koje se realizuju za sprečavanje unošenja i širenja opasnog oboljenja.
Sedište Srednjobanatskog upravnog okruga jutros posetio šef Odseka veterinarske inspekcija Ministarstva poljoprivrede Novak Kovačević, koji je predstavnike Grada Zrenjanina i opština koje čine Okrug upoznao sa merama koje se preduzimaju i koje će morati da budu preduzete.
M. S-n.