SERIÁL SLOVENSKÁ IDENTITA: PODĽA ČOHO SÚ ZNÁME SLOVENSKÉ OSADY V STREDNOM BANÁTE A ICH OBYVATELIA

Okienko do minulých rokov

Kultúra Slovákov na Dolnej zemy vždy bola na vysokej úrovni a preto neprekvapuje fakt, že si Srby najprv pripomenú folklór a gastronómiu keď počujú o nás. Tanec, spev, chutná gastronomická ponuka sú segmenty života Slovákov tuná, na ktoré sme všetci hrdí.
Aradáč a Biele Blato sú najznámejšie slovenské osady v Strednom Banáte. Slovákov takmer nieto v iných stredobanátskych osadách.
V očiach svojich spoluobčanov a obyvateľov okolných osád, Aradáčania a Bieloblatčania sú usilovní, poctiví a dobrí ľudia. Prečo potom tento seriál, v pokračovaní ktorého ukážeme, že Slováci nie sú len folkloristi/vínari/klobásari, aj keď sa v tých segmentoch vynachádzajú výnimočne, ale učinkujú aj v ostatných sférach života v Srbsku.
Kultúra Slovákov na Dolnej zemy vždy bola na vysokej úrovni a preto neprekvapuje fakt, že si Srby najprv pripomenú folklór a gastronómiu keď počujú o nás. Tanec, spev, chutná gastronomická ponuka sú segmenty života Slovákov tuná, na ktoré sme všetci hrdí.
No, z času na čas treba pripomenúť, že Slováci, ako každá iná menšina v Srbsku, učinkuje v každodennom živote a každom segmente života nácie na rôzne spôsoby.

dav

TRADÍCIA V DOBE CORONAVÍRUSU
V dobe coronavírusu mnohé diania boli posunuté na iné dátumy alebo až odvolané. Aj keď sú vedomí, že je to pre ochranu zdravia všetkých nás, spolky v roku 2020 mali veľké straty.
Keďže núdzový stav bol vyhlásený v marci, len aradáčskym vínarom a bieloblatským klobásarom sa podarilo organizovať svoje dve manifestácie: Vinariádu a Klobasiádu.
Vinariáda je tradičná manifestácia, ktorú Spolok vinohradníkov organizuje viac než 20 rokov. Je ednou z najstarších v Aradáči a takmer jedna z málo takých, ktoré prežili premeny v spoločnosti, počte a záujmu tunajších obyvateľov.
Klobasiáda má kratšiu tradíciu, ale veľkú popularitu v Strednom Banáte. Organizovali ju združenia a spolky v Bielom Blate spoločnými silami a oplatilo sam im to. Keď ju organizovali prvýkrát, takmer 10.000 ľudí prišlo do osady zo Zreňaninu, Ečky, Stajićeva, Aradáča a iných okolných osád, ba aj okolných štátov. Áno, boli tam aj návštevníci z Maďarska a Rumúnska. Minulého roku mnohé ekipy boli z Báčky a Sriemu.

ODVOLANÉ
V Aradáči po Vinariáde neboli žiadne manifestácie. Tortiáda bola odvolaná kvôli vírusu, rovnako ako Festival zvykov a obyčají V aradáckom širom poli. Kvôli vírusu boli prerušené aj školské závodenia, na ktorých Aradáčania pravidelne získaju prvé ceny.
Bieloblatčania toho roku mali radosť zo Sladkého dňa, ktorý sa takmer 15 rokov organizoval pravidelne a na ktorom si bieloblatské ženy predstavovali svoju gastronomickú ponuku. Túto manifestáciu mali rady všetci obyvatelia Zreňaninu, pretože si koláče a tórty, ktoré slovenské ženy priprávajú, veľmi vážia. Fakt, Sladký deň bol organizovaný v októbri, ale v omnoho skromnejšej atmosfére.
Aradáčska tortiáda v minulých rokoch dostavala málo pozornosti v mediách, ale usilovné a šikovné ruky členkov Spolku žien Ruža vedeli ako prilákať návštevníkov.

ZRUŠME STEREOTYPY
Keďže sa nám nepodarilo organizovať manifestácie, podarí sa nám písať o všetých tých, čia činnosť krášli obraz o Slovákoch v Srbsku.
Cieľom projektu Lista Zreňanin, konkrétne slovenskej redakcie, v spolupráci s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v nasledovných mesiacoch bude zrušiť stereotypy o Slovákoch.
Slovenskú identitu tvoria predovšetkým jazyk a kultúra, tradícia a vedomie o všetkom narátanom.
Teda, nejde len o minulosť, ide tiež o budúcnosť. Budúcnosť naších detí a ich vnímanie jazyka, kultúry a tradície.
V nasledovných vydaniach Slovenského slova čitatelia budú mať príležitosť prečítať si o Slovákoch a Slovenkách z okolia, ktorí píšu, liečia, pracujú v zahraničí alebo v Srbsku, ale zachovávajú si jazyk, kultúru a sebavedomie.
Vo februárovom čisle si prečítajte interview s Katarínou Mosnákovou-Bagľašovou, spisovateľkou a speváčkou.

 

  • Aradáč na dlani, a niekto dlaň zavrel
    Jedna z najperpektívnejších aradáčskych manifestácií v novej dobe bola Aradáč na dlani. Prvýkrát organizovaná spoločnými silami všetkých spolkov v osady, manifestácia prilákala väčší počet ako hociktorá manifestácia predtým v tejto osade. Svoje aktivity a výrobky predstavili vinohradníci, milovníci klobás, ženy, mládež, metlári, karatisti, hasiči a folkloristi.
    V nasledovných rokoch sa Miestne spoločenstvo pokúsilo organizovať túto manifestáciu, ale nebola taká úspešná ako prvá.
    Najmä, nesúlad medzi spolkami vyvrcholil pri organizácii a jeden po jeden spolok odvolávali svojú účasť v organizácii a realizácii.

  • MOMS Aradáč na Matičnom turnaji
    Futbalisti mužstva MOMS Aradáč už takmer desaťročie trvajú ako jedno z najlepších mužstiev v Srbsku, a nielen v Srbsku – Aradáčania zvíťazili aj na madzinárodnom matičnom turnaji v Rumúnsku v roku 2019.

Stranu pripravila & foto: Suzana Kokavská

Tvorbu a zverejňovanie tejto strany financovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku v rámci projektu Zrušme stereotypy o Slovákoch