SETVA PŠENICE UŠLA U NOVEMBAR

Neophodna veća potrošnja semena
Preporuka poljoprivrednicima koji će biti prinuđeni da pšenicu seju u novembru, po isteku optimalnog roka, jeste da količinu semena povećaju do deset procenata. U svakom slučaju, o povećanju setvene norme treba da se posavetuju sa stručnjacima Poljoprivredne stručne službe (PSS). Terenski zastupnici domaćih i inostranih semenskih kuća takođe su sposobni da daju prava uputstva. Treba koristiti ranostasnije sorte, one koje imaju kraći period vegetacije.
M. Stojin

Opširnije u štampanom izdanju…