SLUČAJ SPLAV: ODGOVOR ADVOKATA JUDITE POPOVIĆ NA TUŽBU NIKOLE NOVAKOVIĆA PROTIV GRAĐANA

Kriva je država, ne Zrenjaninci

Metalna konstrukcija ugostiteljskog splava prošlog četvrtka spuštena je u Jezero 3 Begejske petlje, blizu centra grada. Žiteljima Male Amerike koji se protive nameri da se nadomak zgrada i kuća u kojima žive, teniskog terena, dečjeg vrtića, fakulteta i brojnih škola razvija ugostiteljski biznis, ovdašnji preduzetnik Nikola Novaković svojevremeno je poručio da poseduje sve neophodne saglasnosti da na ovom jezeru postavi splav, te da gosti njegovog kafea neće ugrožavati mir ljudi koji žive u okolini. Bio je izričit da će preduzeti sve neophodne mere ne bi li sprečio ekološko ugrožavanje jezera, a u nameri da Zrenjaninci u centru grada dobiju vodenu oazu za odmor.

TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE
Građani okupljeni u inicijativu „Stop splavovima”, koji su sprečili ugostitelja da ostvari svoju nameru, a zatim izgubili sudski spor protiv njega i „Voda Vojvodine”, ne kriju da će nastaviti da „zagorčavaju život”, kako ističu, uzurpatorima javnog prostora. Pravdu će potražiti od suda u Strazburu, uvereni da neko ipak može da spreči ekološki genocid u Zrenjaninu. U međuvremenu, Novaković je tužio više od 40 građana, koji su učestvovali u sporu, za naknadu štete i izgubljenu dobit u periodu od 24. novembra 2014. godine do 9. februara ove godine, na šta je reagovala advokat Judita Popović, koja zastupa tužene građane.

SPORNI UGOVOR
– Saznavši za sporni ugovor između Nikole Novakovića i JVP „Vode Vojvodine”, građani Zrenjanina su se obratili na više adresa, od gradonačelnika Zrenjanina do nadležnih ministarstava Republike Srbije, tražeći od njih da reaguju u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, kako bi se sprečila nenadoknadiva šteta postavljanjem plutajućih objekata na Jezero 3. Između ostalog, više od 1.000 građana je potpisalo peticiju protiv Novakovićeve namere, međutim sav trud je bio bezuspešan. S obzirom da Republičko javno pravobranilaštvo nije smatralo da je nadležno da zaštiti predmetnu imovinu u vlasništvu Republike Srbije, građani su se sami organizovali i obratili sudu za pravnu zaštitu Jezera 3 – kaže Judita Popović.
– Podneli su tužbu radi poništaja ugovora o korišćenju vodnog zemljišta zaključenog između „Vode Vojvodine” i Nikole Novakovića. Kao razloge naveli su da: JVP „Vode Vojvodine” predmetnim ugovorom nije postupalo u skladu sa Zakonom o javnoj svojini; navedeni ugovor zaključen je bez saglasnosti Republičke direkcije za imovinu; nije sproveden postupak javnog nadmetanja, odnosno nisu prikupljene pismene ponude u smislu Zakona o javnoj svojini; nije sproveden postupak za davanje u zakup stvari u javnoj svojini predviđen uredbom Vlade; spornim ugovorom u potpunosti su ignorisane navedene obaveze proistekle iz odredaba Zakona o javnoj svojini, čime su ugovarači prouzrokovali ništavost predmetnog pravnog posla, na šta su građani svojom tužbom ukazali, zahtevajući od suda zaštitu ugrožene državne imovine.

SUMNjIVA POSLA
Judita Popović objašnjava da uprkos tome što su sudovi bez ozbiljne pravne i činjenične argumentacije odbili da zaštite dobro od opšteg interesa, Narodna skupština RS je po hitnom postupku 2. decembra 2016. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama, čime su otklonjene navedene pravne praznine oko davanja u zakup vodnog zemljišta. Kako kaže, ove zakonske izmene dokazuju opravdanost i osnovanost pravne argumentacije građana iz tužbe u parnici. Ona navodi da su podnoseći tužbu radi poništenja štetnog ugovora, postupali u skladu sa osnovnim načelima zaštite životne sredine, a posebno načela prevencije i predostrožnosti, očuvanja prirodnih vrednosti, održivog razvoja, informisanja i učešća javnosti.
– Odluka o korišćenju obale i vodenog prostora u Gradu Zrenjaninu nema prethodnu saglasnost nadležnog Ministarstva i ovlašćenih pravnih lica za tehničko održavanje vodnih puteva, što dovodi u pitanje celokupan postupak postavljanja splava, pa tako i samog spornog ugovora, čije su poništenje građani tražili. Ceo postupak sklapanja posla oko splava, netransparetno, bez jasne procedure, uz kumovske veze, ukazuje na povrede Zakona o svojini koji zabranjuje da se povereno dobro od javnog interesa koristi u privatne, partijske ili druge nedozvoljene svrhe.
S obzirom da je Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila da je bivši predsednik Skupštine Grada Zrenjanina postupao suprotno odredbama Zakona tako što je učestvovao u donošenju odluke kojom je usvojen Plan lokacije za postavljanje plutajućih objekata na Jezeru 3, kojim je njegov kum Nikola Novaković dobio na korišćenje vodno zemljište, postavljanjem splava tužilac će Jezero 3 koristiti u privatne i druge nedozvoljene svrhe. Iako su upoznati sa ovom činjenicom i pre nego što je Agencija utvrdila sukob interesa jednog od ključnih ljudi u vezi sa postavljanjem splava, niko od nadležnih nije reagovao, prihvatajući da budu saučesnici u sumnjivom poslu – zaključuje Judita Popović i dodaje:
– Sud je svojim rešenjem, od 9. oktobra 2014, zabranio postavljanje splava tužioca, iako ga na to nisu prisilili tužioci, niti ga je Zakon obavezivao, već mu je po Zakonu data mogućnost da proceni ispunjenost uslova, verodostojnost priloženih dokaza, te je na osnovu toga doneo odluku. Dakle, sudska odluka je uzrok koji je proizveo posledicu po Novakovića, zbog koje nije postavio splav do 9. februara ove godine. Prema tome, postavljanje splava sprečeno je snagom i silom države i na njenu adresu bi Novaković trebalo da se obrati, umesto što je podneo tužbu uperenu protiv Zrenjaninaca – objasnila je Judita Popović.

  • PREDLOG TUŽENIH
    Judita Popović naglašava da je činjenica da su izvesne štetne posledice po Jezero 3 i njegovu okolinu ukoliko se splav postavi, da tužilac ne trpi nikakvu štetu ukoliko se splav ne postavi, da bi od države trebalo da potražuje naknadu eventualne štete koja ga je sprečila da postavi plutajući objekat. Kako kaže, tuženi predlažu da sud zakaže ročište, izvede sve dokaze i odbije tužbeni Novakovićev zahtev kao neosnovan.

I.ISAKOV