Solarijum spaja tajkune?

Piše:Dalibor Bubnjević

Taksi bratija je još jednom demonstrirala svoju (nad)moć! U rekordnom roku su usaglasili novu ekonomski najnižu cenu. Stiče se utisak da je reč o (ne)častivoj raboti. Konkretno, preko noći, start se obračunava 150, a bio je 90 dinara. Dakle, zabeležen je rast više od 60 posto. Čekanje po času doživljava svoju ekspanziju. Umesto 500 dinara, košta čak 700!
Nesporno je da su se učesnici u saobraćaju suočili sa rastom troškova. Međutim, sumnju u njihove dobre namere provocira činjenica da su o odluci iz Službenog lista Grada Zrenjanina ćutali danima.
Očito da su dvojica velmoža ponovo disciplinovali sve poštene preduzetnike, kako bi nastavili da se bogate. Zbunjuje to što potiču iz različitih režima. Verovatno ih spaja neki interes. Mogao bi to biti solarijum?!
Dok se tajkuni bogate, sugrađanima preostaje da utehu pronađu u gradskim autobusima. Prema skupštinskoj odluci, pravo na povlašćeni prevoz imaće značajan broj sugrađana. Bilo bi dobro da vlastodršci preuzmu autobuska stajališta i privedu ih nameni. Minimalna ulaganja su potrebna kako bi se sredilo ono što je uništeno tokom perioda tzv. javno-privatnog partnerstva.