SPALJIVANJEM BILJNIH OSTATAKA UGROŽAVAJU SE I LJUDI I ATAR

Kod Torka goreo i neobran kukuruz
Poslednjih dana poljoprivrednici, poljočuvari, ali i građani do kojih dopire dim, muče muku sa požarima u ataru koji nastaju spaljivanjem ostataka useva. Gorele su njive u celom okrugu, a u selu Torak nedavno je izgorela i značajna količina neobranog kukuruza, saopštio je Mirća Lelea, odbornik SO Žitište.
Spaljivanje ostataka suncokreta, kukuruza i strnih useva, zabranjeno je Zakonom o protivpožarnoj zaštiti. Osim što se izazivanjem požara ugrožavaju bezbednost i imovina građana, time se i zagađuje vazduh. Zavod za javno zdravlje Zrenjanin je u svom godišnjem izveštaju naglasio da je važno sprečiti nesavesno paljenje njiva nakon žetvi jer se tada emituju štetni gasovi, čađ i pepeo, što doprinosi globalnom zagrevanju.

M. M.
Opširnije u štampanom izdanju