Splet promašenih nadanja

Piše: Dalibor Bubnjević

Narodni muzej je bio ovih dana prepun zainteresovane publike! Posećenost je očekivana, budući da je sugrađanima pripremljena zanimljiva izložba koja sumira angažman dama u sportu.
Očito da i dalje postoji interesovanje ovdašnje javnosti za analitičko zbrajanje.
Kustosi Narodnog muzeja, vođeni pređašnjim uspehom, mogli bi da nastave sa skeniranjem naše zbilje. Na primer, bilo bi uputno da prirede izložbu političkih promašaja kroz epohe. Mogli bi da počnu od samoupravnog socijalizma i nastojanja tadašnjih vlastodržaca da sagrade Vodotoranj. Nezvanično se može čuti da je namera bila da se sazida građevina viša od katedrale u centru grada.
U narednoj prostoriji Muzeja bi u fokusu mogle biti devedesete godine. Bilo bi dobro izložiti fotografije fabrika pre i posle sankcija.
Takođe, posetioci izložbe bi svakako voleli da saznaju ko su bili rukovodioci koji su vodili kolektive u svetliju budućnost.
Post petooktobarska faza bi na najbolji način bila prikazana kroz sadašnje stanje Jezera 2
(kod Železničke stanice). Značajna sredstva su utrošena, namera je bila dobra, a tokom realizacije je pokazano mnoštvo manjkavosti.
Sadašnja vlast je još mlada! Međutim, ne treba da se zanosi da ima vremena na pretek. Naime, građani su na ivici živaca, pa samim tim im ni strpljenje nije jača strana.