ŠTA SE ŽELI ULASKOM „GRADSKE TOPLANE” U JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Breme dugova postalo je nepodnošljivo

Gradska toplana Zrenjanin, odlukom osnivača – Skupštine grada Zrenjanina od 4. novembra, dobila je zeleno svetlo da uđe u javno privatno partnerstvo. Cilj je da se najzad rastereti bremena dugovanja i, u saradnji sa koncesionarom, poveća energetsku efikasnost sistema distribucije toplotne energije i prirodnog gasa.
Generalnu sliku o „predistoriji” koja je dovela do ideje o javno privatnom partnerstvu (po domaćem Zakonu o javno privatnom partnerstvu i koncesijama) daje direktor Gradske toplane mr Aleksandar Starčević:
– Poslovanje Gradske toplane opterećuju dugovi, koji se vuku još iz vremena Društvenog preduzeća „Grejanje”. Gradska toplana danas za prirodni gas duguje 475 miliona dinara, a od građana potražuje 298 miliona dinara, od toga 88 iz redovne potrošnje i 210 po tužbama. Obaveze prema nemačkoj kompaniji KfW iznose 98 miliona dinara. Nedostaje nam, dakle, 275 miliona dinara obrtnih sredstava. Nedostatak se vuče još iz 2008. godine, kada je nastao dug od 300 miliona dinara. Tadašnja lokalna samouprava, posle hapšenja ondašnjeg gradonačelnika Gorana Kneževića, nije odobrila poskupljenje daljinskog grejanja, iako je gas bio poskupeo 60 procenata. Tada su dubioze počele da se gomilaju.
Pored nedovoljno brzog izmirenja dugovnja potrošača, veliko opterećenje za Toplanu predstavljaju kamate prema snabdevaču gasom, „Srbijagasu”, u iznosu od 92,3 miliona dinara u 2015. godini – objasnio je Starčević.
Istovremeno, od trećih lica oprihodovano je 23,3 miliona dinara kamata. Vredan pažnje je i podatak da je Gradska toplana uspela da nivo naplate prirodnog gasa podigne na 98, a toplotne energije na 87 procenata!
Prema rečima Aleksandra Starčevića, više inostranih partnera iskazalo je zainteresovanost za ulazak u partnerstvo.
Definisani su i pravci rešavanja problema finansijske konsolidacije Gradske toplane:
– Gradskoj upravi predložena je sinergija tri izvora: gradskog budžeta, ulaska u javno privatno partnerstvo, što bi podrazumevalo korišćenje biomase kao izvora energije za daljinsko grejnje, i ustupanje delatnosti distribucije prirodnog gasa „Srbijagasu” u zamenu za dug za isporučeni prirodni gas – precizirao je Starčević.
Po usvajanju skupštinske odluke o pristupanju javno privatnom partnerstvu (JPP), prilazi se izradi Koncesionog akta, koji definiše prava i obaveze oba partnera, i koji se dostavlja Komisiji za javno-privatno partnerstvo, na analizu i razmatranje.
Kako je predočio Aleksandar Starčević, nakon ishodovanja pozitivnog mišljenja Komisije za JPP, Koncesioni akt se dostavlja Skupštini grada na razmatranje.

CENE DALjINSKOG GREJANjA I PRIRODNOG GASA
U ovom momentu, jedan kubni metar prirodnog gasa za domaćinstva košta 36 dinara (bez PDV).
Izvorna cena za fiksni deo daljinskog grejanja (plaća se cele godine) je 29,76 dinara po kvadratnom metru grejane površine, odnosno 212,57 dinara po kilovatu instalisane snage. Cena varijabilnog dela je 5,43 dinara po kilovat satu utrošene energije (podešava se takozvanim „deliteljima”).
Broj korisnika prirodnog gasa je oko 20.000, a na daljinskom grejanju je više od 7.000 korisnika.

M. S-n.- M. L.