STARTOVALA MEHANIZACIJA U TAKOVSKOJ ULICI

U maju novi asfalt i kanalizacija
Ulaganjem 64 miliona dinara u radove na izgradnji atmosferske kanalizacije i na rehabilitaciji asfalta u Takovskoj ulici, u delu od Slovačke ulice, koji su počeli prošle nedelje, biće rešen višegodišnji problem prikupljanja i odvođenja atmosferskih voda u ulicama Takovska, Čehoslovačka, Sarajevska, Manastirska, Ljubljanska i Njegoševa. Kako su saopštili nadležni u Direkciji za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina, sredstva u iznosu od 27 miliona dinara obezbedila je Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, dok je ostatak novca planiran iz budžeta Grada Zrenjanina.
– Radiće se nova atmosferska kanalizaciona mreža u dužini od 2 kilometra i oko 500 metara slivničkih veza, kojom će se prikupljati i odvoditi atmosferske vode Takovske ulice i delova susedskih ulica. Zastareo sistem kanalisanja atmosferskih voda zameniće moderna atmosferska kanalizaciona mreža, nakon čega će se asfaltirati ovaj deo ulice – rekla je Biljana Jovanović, zadužena za odnose sa javnošću u JP „Direkacija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina”, napominjući da će radovi trajati naredna dva meseca.

S.V.