STOČAR ZLATKO STANČIĆ NA KURSU ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE

UNAPREĐIVANJE RADI BOLJIH REZULTATA RADA

Zlatko Stančić, jedan od najvećih stočara u Kumanu, uskoro će moći da ostvari svoj cilj i smanji troškove vezane za razvoj stočarstva i oko vođenja svog poljoprivrednog domaćinstva. On će poslednje nedelje ovog meseca pohađati kurs veštačkog osemenjavanja krava. Organizator kursa je Stočarsko veterinarski centar Krnjača, a Zlatko je rešio da se prijavi jer smatra da će mu znanje iz te oblasti pomoći u radu.

-Kurs traje nedelju dana, a imaćemo i teorijski praktični deo, što je odlično. Kada završimo kurs, dobićemo serfitikat i kontejner za seme, i moći ću da osemenjavam krave bez posredstva veterinara. Onda ću kupiti još jednog rasnog bika, koji bi osemenjavao većinu krava– objasnio je ovaj stočar.

S.K.