STRUČNA EDUKACIJSKA RADIONICA U ZRENJANINU: „Digitalizacija poslovanja – uvođenje eRačuna u skladu sa GDPRom“

Kompanija „Docloop doo – Servis Moj-eRačun” će 29.novembra u Hotelu Vojvodina od 9 do 13 časova održati stručnu edukacijsku radionicu. Tema radionice je „Digitalizacija poslovanja – uvođenje eRačuna u skladu sa GDPRom“, a svi učesnici će dobiti potvrde o stručnoj osposobljenosti za uvođenje eRačuna u poslovanje. U svetu digitalne ekonomije jasno je da se vođenje poslovne evidencije mora digitalizovati, a ova edukacija je idealan način da se zaposleni obuče i pripreme za samostalno upravljanje procesima izrade, slanja, primanja i obrade elektronskih računa (eRačuna) u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i novom Zakonu o računovodstvu.

Niži troškovi, efikasnije poslovanje, automatizacija procesa i minimizacija grešaka su samo neke od prednosti elektronskog poslovanja. Međutim, pre prelaska na digitalno poslovanje, bitno je zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih računa i drugih računovodstvenih isprava, regulisati elektronsku pisarnicu i arhivu kao i bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i šta svaki zaposleni koji učestvuje u ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti! Stoga je ova edukacija idealna prilika da se zaposleni obuče i pripreme za obavljenje tih poslova.

Bitne teme edukacije:

– Šta je elektronski račun i zašto postaje vodeća komponenta digitalizacije poslovnih

procesa?

– Kako zakonski uskladiti izradu i slanje elektronskih i drugih računovodstvenih

isprava?

– Kako samostalno kreirati eRačun?

– Kako prepoznati ispravan sertifikovan eRačun?

– Interno upravljanje elektronskim računima: na koji način postupamo sa ulaznim, a na

koji sa izlaznim elektronskim računima?

– Zašto je važna elektronska pisarnica i kako funkcioniše elektronska arhiva?

– Koje su novine u pogledu elektronskog poslovanja u zemljama okruženja?

– Zašto je bitno pitanje bezbednosti podataka koji se razmenjuju elektronskim putem i

šta svaki zaposleni koji učestvuje u ovom procesu mora znati o informacionoj bezbednosti?

– Кoje novine donosi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti za elektronsko poslovanje?

– Šta čini podatke o ličnosti?

Termini narednih edukacija su 13. decembra u Nišu, 23. decembra u Subotici i 27. decembra u Beogradu. Prijavite se na vreme! Svi polaznici nakon edukacije dobijaju potvrdu o stručnoj osposobljenosti za uvođenje eRačuna u poslovanje, kao i prateći nastavni materijal. Za više informacija proverite naš mejl docloop.office@moj-eracun.rs ili pozovite 0668103056.