TATJANA TODOROVIĆ, VLASNICA „AGRODUKATA” O POLOŽAJU DOMAĆEG AGRARA

Naša zajednička „fabrika pod vedrim nebom”
Tatjana Todorović, vlasnica i direktorka „Agrodukata”, jedne od najrespektabilnijih kuća u agrobiznisu Banata, svakako je osoba koja moža kvalifikovano da komentariše događanja u ovoj grani ekonomije. Neposredno pred žetvu pšenice zamolili smo je za kratak intervju o stanju u poljoprivredi i očekivnjima poslenika koji se agrarom bave.
Kako vidite poziciju domaćeg agrara u svetlu raskoraka cena poljoprivrednih proizvoda i potrebnih repromaterijala?
– Domaći agrar kao privredna grana na čijim plećima počiva značajan deo ukupnih prihoda našeg regiona, susreće se, čini mi se, sa više izazova nego što to zaslužuje. Očekivana cena pšenice ovogodišnje žetve, (a u srednjem Banatu posejana je na 50.000 hektara), niža je nego lane, pri čemu cene ulaznih inputa nisu u potpunosti pratile niži nivo cena krajnjeg proizvoda. Ne zaboravimo da zarada koja bi morala da preostane po odbitku troškova proizvodnje ove strateške kulture, treba da bude nagrada za višemesečni trud naših ratara. Nisam sigurna da se ove godine može govoriti o odgovarajućem novčanom ekvivalentu.
Domaća privreda otvara se prema svetu. Kako gledate na to otvaranje u Vašoj branši?
– Biću krajnje konkretna. Dolazak nemačke kompanije iz oblasti mesne industrije „Tenis” i značajne površine oranica koje će, izgleda, zakupiti upravo na području našeg okruga, ugroziće egzistenciju onih poljoprivrednika koji su obrađivali državno zemljište. Nažalost, agrar kao naša zajednička „fabrika pod vedrim nebom”, pre par dana, neposredno pred žetvu, pretrpeo je ozbiljne štete od padavina – kiše i grada. Na nekim lokacijama šteta ide i do 100 procenata. Nad slikom uništene letine iza koje stoji mukotrpan rad, niko ne može ostati ravnodušan.
Osvrnuli ste se na globalne probleme agrara. Šta konkretno nudite poljoprivrednicima koji sarađuju sa Vama?
– „Agro-dukat” kao kuća za dobre domaćine i ove godine će otkupljivati tri kulture: pšenicu, suncokret i kukuruz, a imamo savremeni silos u ulici Konstantina Danila bb. Kontorlu kvaliteta poverili smo domaćoj kući – „Jugoinspektu”. Očekujemo, uprkos svemu, dobar rod i kvalitetnu pšenicu. Spremni smo da od prvog dana otkupljujemo hlebno zrno i isplata će biti odmah. Za poljoprivrednike koji se odluče da uskladište svoju pšenicu, želim da naglasim da se pri izboru skladištara prvenstveno vode njegovom sigurnošću i pouzdanošću kao poslovnog partnera. U tom smislu „Agro-dukat” garantuje potpunu sigurnost njihove robe, kako svojom celokupnom imovinom, tako i tradicijom poslovanja dugom 24 godine.
Pripremio: M. Stojin