TEHINČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”: Saradnja sa privredom u oblasti tekstila

Saradnja Fakulteta i privrede i njen razvoj bili su tema današnjeg okruglog stola na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin”, a promovisan je i Centar za podršku preduzećima u tekstilnoj i odevnoj industriji. Osim privrednika, skupu su prisustvovali i predstavnici Privredne komore Srbije – Milorad Vasiljević, Privredne komore Vojvodine – Dragoljub Đukić i Privredne komore Zrenjanin – Predrag Stankov.

Skup je otvorila prof. dr Dragica Radosav, dekanka Fakulteta, koja je istakla da je zrenjaninski tekstilni studijski program jedinstven i da je primer za dualno obrazovanje.

О značaju obrazovanja tekstilnog kadra, od šivača do inženjera, govorio je prof. dr Vasilije Petrović, šef katedre. On je istakao da su kadar i oprema najveći problem tekstilne i odevne industrije. Studenti odlaze na stručnu praksu u inostrane firme sa kojima Fakultet uspešno sarađuje, a sa oko 100 studenata moguće je da privreda dogovori saradnju i kasnije zaposlenje. Fakultet ima savremeno opremljene kabinete i vrednu opremu, a deo je iz projekta sa Univerzitetom iz Temišvara. Studenti su, recimo, radili štampanje krojnih slika koje su internetom poslali strani partneri za naša preduzeća koja rade lon poslove. Jedna od novina biće i izrada inteligentne odeće namenjene dementnim osobama.

Predstavnici privrednih komora i privrednih preduzeća obišli su kabinete i laboratorije.

M.B.

Foto: J. Njegović Drndak

fakultet (1) fakultet (3)