TEHNIČKI FAKULTET: Konferencija o informacionim tehnologijama

Tehnički fakultet Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu, organizuje Internacionalnu konferenciju informacionih tehnologija i razvoja obrazovanja ITRO 2016. Konferencija će biti održana u petak, 10. juna.

Održavanje Konferencije Informacione tehnologije i razvoj obrazovanja – ITRO 2016” proizilazi iz potrebe da se sistematski i strateški odrede mogući pravci obrazovanja, prvenstveno posmatrajući nastavni proces kao osnovu informacionog društva, u skladu sa nastojanjem Uneska da se unapredi ovo područje života i rada.

Sa 70 radova i predavanja po pozivu, iz 14 zemalja sa tri kontinenta, na Konferenciji će učestvovati više od 120 autora. Najavljen je dolazak više gostiju iz inostranstva, kao i domaćih stručnjaka iz oblasti obrazovanja i informatike i predstavnika lokalne zajednice.
U toku Konferencije očekuje se i potpisivanje sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ i kompanija koje posluju u IT sektoru.
M.B.