TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”

Dobar odziv za master studije

Broj akademskih građana u Zrenjninu sve je veći. Tako je na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, u prvom roku za master studije prijavljeno 142 kandidata. Konkursom je bio predvđen upis 179 studenata za master studije.
Na Fakultetu ocenjuju da je interesovanje za dalje školovanje na informacionim tehnologijama, mašinskom inženjerstvu, inženjerskom menadžmentu, informatici i tehnici u obrazovanju i informacionim tehnologijama u e-upravi i poslovnom sistemu veliko, posebno ako se zna da u uslovima pandemije korona virusa nije bilo uobičajenih prezentacija. Drugi master rok je od 22. do 23. oktobra, kada je prijavljivanje kandidata za slobodna mesta.

M. B.