TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”: Besplatna priprema za prijemi ispit

Na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin“ Zrenjanin i ove godine organizovana je besplatna priprema za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne studije. Studenti mogu da se opredele za jedan od devet akreditovanih studija obrazovnih profila osnovnih studija i sedam obrazovnih profila master studija. Konkursom za upis je u 2019. godini predviđeno da će na teret budžeta moći da studira 249 studenata, a fakultet će moći da upiše i 141 samofinansirajućeg studenta.

Prijemni ispit za upis na osnovne studije za sve studijske programe realizuje se iz matematike. Kod obrazovnog profila inženjerstvo zaštite životne sredine prijemni ispit se realizuje iz dva dela – matematike i provere sklonosti za studije Inženjerstva zaštite životne sredine. Za pojedine studijske programe postoji mogućnost izbora između matematike ili odgovarajućeg stručnog predmeta.

Priprema za polaganje prijemnog ispita se organizuje na više načina: na zvaničnom veb sajtu Fakulteta www.tfzr.uns.ac.rs nalaze se skripte sa materijalima za pripremu prijemnog ispita, kao i zadaci sa ranijih prijemnih ispita iz matematike i drugih predmeta, dostupna je i eNastava u obliku video materijala koji daje uputstva za rešavanje zadataka iz oblasti matematike koja je predviđena prijemnim ispitom.

Fakultet već dugi niz godina organizuje i besplatnu pripremnu nastavu. Ove godine pripremna nastava će se realizovati u dva bloka iz nastavnih predmeta koji se polažu na prijemnom ispitu: april – matematika, oblast inženjerstva zaštite životne sredine,

jun – matematika, tekstilna vlakna, likovna kultura.

Detaljni raspored besplatne pripremne nastave može se pogledati sa veb sajta fakulteta.

Još jedan vid pripreme za prijemni ispit je organizovanje besplatnog probnog prijemnog ispita, koji je u sredu 24. aprila u 15 časova – kaže dr Ljubica Kazi, prodekan za nastavu..

Učenici mogu da se prijave za prisustvo na pripremnoj nastavi i za učešće na probnom prijemnom ispitu na e-mailprodekanzanastavu@tfzr.uns.ac.rs ili lično u prostorijama studentske službe.

M.B.