TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN”: Međunarodni skup

Univerzitet u Novom Sadu – Tehnički fakultet Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, organizovao je juče deveti naučno-stručni skup Industrijsko inženjerstvo u zaštiti životne sredine“. Konferenciju su održale tri katedre: za mašinsko inženjerstvo, za zaštitu životne sredine i za industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa, sa partnerima – Univerzitetom politehnike u Temišvaru Fakultet za inžerstvo iz Hunedore, Univerzitetom Sveti Kliment Ohridski” Tehnički fakultet u Bitolju, Univerzitetom Aurel Vlaiku” u Aradu, Mašinskim fakultetom u Istočnom Sarajevu i Fakultet za inženjerstvo Gilesu.

Učesnike i goste pozdravili su prof. dr Dragica Radosav, dekanka Fakulteta, i Duško Radišić, pomoćnik gradonačelnika, a obratila im se i prof. dr Bogdana Vujić, predsednica organizacionog odbora.

Imamo 90 radova iz 13 zemalja. Mašinsko inženjerstvo, procesna tehnika i energetika, dizajn i održavanje, ekspolatacija nafte i gasa, zaštita životne sredine i zdravlje, zaštita na radu i upravljanje zaštitom životne sredine. Raznovrsnost tema omogućava da naučnici i industrija ramenjuju svoje iskustvo i probleme i to je jedini način na koji mi kao naučni radnici možemo da doprinesemo da se zaštita usavršava i napreduje. Ministarstvo za obrazovanje i Sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživanje su pomogli održavanje konferencije – rekla je dr Vujić.

Industrija teži da se prilagodi zahtevima životne sredine. Dosta radova bilo je i o mogućnostima i za sprečavanje klimatskih promena. U svetlu ovoga, katedre za zaštitu životne sredine i mašinsko inženjerstvo dobile su prodršku za projekat od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanja o edukaciji dece o klimatskim promenama.

M.B.

Fotografije: TF Mihajlo Pupin”