TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN“: Svečanost za brucoše

Svečanim prijemom za 213 studenata – brucoša, upisanih na prvu godinu osnovnih akademskih studija, 1. oktobra počela je nova školska godina na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin”.

Zbog epidemioloških mera, prijem je obavljen u tri grupe.  Novim studentima se obratila dekan prof. dr Dragica Radosav, kao i prodekani: za nastavu doc. dr Sanja Stanisavljev, za nauku prof. dr Ljiljana Radovanović i finansije doc. dr Darko Radovančević.

Najveće interesovanje bilo je za studijski program softversko inženjerstvo. Raspisan je i treći konkursni rok zbog zainteresovanih kandidata. Na osnovne akademske studije na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, mesta ima još za 172 studenata na osnovnim akademskim studijama, a danas  je počeo treći upisni rok. Predviđen je upis – 67studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i – 105 samofinansirajućih.

Prijavljivanje kandidata  je 4. i 5.oktobra, 6. je polaganje prijemnog ispita  i objavljivanje preliminarne rang liste, a končne 8, a 11.oktobar  je upis primljenih kandidata.

 

M.Bečejac