TEHNIČKI FAKULTET: Onlajn predavanja o nafti i gasu za sve studente

Zahvaljujući programu „Energija znanja“ NIS Gaspromnjefta i Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin“, organizovana su onlajn predavanja za sve studente studijskog programa Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa, ali i za sve zainteresovane studente ovog fakulteta. Prvo predavanje je održano danas, 24. aprila. Ivan Savić, mlađi specijalista za razradu gasnih ležišta u Bloku istraživanje i proizvodnja, govorio je na temu „Uloga hidrauličkog fraktuiranja u savremenoj proizvodnji nafte“.

Strahinja Divnić, mlađi specijalista za hidrodinamičko modeliranje, predavanje na temu Hidrodinamičko modeliranje u razradi ležišta održaće u utorak, 28. aprila u 11 časova, a Mihajlo Ilić, mlađi specijalista za geologiju i obračun rezervi, govoriće o upotrebi ugljovodoničnih gasova pri eksploataciji naftnih ležišta u četvrtak, 30. aprila, takođe u 11 časova.

M.B.